Yüksek Basınçlı Homojenizasyon

GEA, yüksek basınçlı pompa ve homojenizatörleri için global bir teknoloji ve pazar lideridir.

Homojenizasyon prosesi mekaniktir, ürünün bir homojenizasyon vanasından 800-1500 bar basınçta bir veya daha çok defa geçirilmesi ile gerçekleştirilir. Vana içinde sıkıştırma, hızlanma vb. sonucu yağ damlacıkları parçalanır ve askıda katı madde ve yarı-katı madde partikülleri dağılır, böylece emülsiyon dengelenir ve istenilen mikronizasyon seviyeleri sağlanır. GEA homojenizatörlerine optimum hücre parçalanması için mümkün olan en düşük basınçta çalışan ve malzemeyi güvenli ve maliyet-etkin bir şekilde devridaim yapan, böylece daha az ürünün atılmasını sağlayan özel tasarım yüksek etkili vanalar takılmıştır.

Yüksek Basınçlı Homojenizasyon Aşağıdakileri Garanti Eder

  • Enjeksiyon ilaçları için partikül boyutunu nanometre aralığına düşürme
  • Emülgatörler ve dengeleyicilerin optimum kullanımı
  • Biyolojik risk olmaksızın sonuçların kontrolü ve tekrar edilebilirliği
  • Hücre duvarını yıkmak için solvent ve kimyasal kullanmadan hücre-içi bileşik ekstraksiyonu
  • Randımanı maksimuma çıkartmak ve ürün kalitesini korumak için etkili ve verimli işleme
  • FDA ve cGMP ilkelerine uyumlu tasarım
  • Malzeme sertifikasyonu (FDA-onaylı contalar ve 3A sertifikasyonu) ve izlenebilirlik, FAT/SAT prosedürleri ve IQ/OQ desteği dahil olmak üzere tam dokümantasyon paketi.