Yağ ve Su İçeren Slaçların Arıtılması

Yağ ve su içeren slaçlar; tanklardaki çökelti, tank susuzlaştırma prosesleri, sızıntı veya geri yıkama filtreleri temizlik döngüleri ile yakıt ve yağlama yağı arıtımında kullanılan separatörler dahil olmak üzere gemilerdeki çok sayıda faaliyet ve proseslerle üretilebilmektedir. Daha yüksek viskoziteye sahip, yüksek yoğunluklu yakıtların yakılması ve kalıntılarının orta-hızlı dizel motorlarda yakıt olarak kullanılması trendi ayrıca hem yakıt hem de yağlama yağı slaç üretimini arttırmaktadır.

Yağ ve Su İçeren Slaçların Ortaya Çıkışı

Bu yağ ve su içeren slaçların birikmesi, ciddi bir bertaraf problemi oluşturmaktadır. Bununla başa çıkmak için kullanılan geleneksel seçenekler arasında slaçın gemide yakılması veya karada bertaraf edilmesi yer almaktadır. Ancak yakma, pahalı bir prosestir çünkü slaçın evaporatörlerde susuzlaştırılması, daha sonra yanıcı bir yakıt üretmek için değerli dizel yakıtı ile karıştırılması gerekmektedir. Karada bertaraf da ciddi maliyetlere neden olmaktadır, çünkü slaçın bir ücret talep eden atık bertaraf tesisine taşınması gerekir. 

GEA SludgeMaster ile slaç hacminin yüzde 95'e kadar azaltılması

GEA'nın SludgeMaster sistemi bu bertaraf problemini çözüyor. Sistem, susuzlaştırma ve yağ geri kazanım prosesleri için özel olarak geliştirilmiş bir separatör kullanarak üretilen çamur hacmini yüzde 95'e kadar azaltmaktadır. Bu, bertaraf maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır. Aynı amanda değerli yağ geri kazanımı sağlanır, sintine suyu sistemindeki yağ kalıntıları temizlenir ve böylece deniz ekosisteminin korunmasına yardımcı olunur.