Gemilerde Atık Su Arıtma

Bütün atık sular, gerek belediye gerekse endüstriyel olsun, eninde sonunda bir arıtma tesisine gelir. Aynısı modern yolcu gemilerindeki atık sular için de geçerlidir. Deniz sektörü için sistem ve çözümlerin geliştirilmesinde neredeyse bir asırlık uzmanlık ve inovasyon ile GEA, artık yolcu gemilerinde kullanılan su arıtma sistemi teknolojileri sunmaktadır.

MBR Dekanter ile maksimum çamur susuzlaştırma

GEA'nın separatörleri ve dekanterleri gemilerde yakıt ve yağlama yağlarının işlenmesinde ve sintine suyunun, slaçın ve balast suyunun arıtılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Dekanterlerimizde yakın zamanda yapılan bir geliştirme de denizcilik uygulamalarındaki atık suların arıtılmasıdır. Denizcilik çözümü, uzun yıllar arıtılmış suyun aktif çamurdan ayrılması için kullanılan membran biyoreaktör (MBR) sistemine dayanmaktadır. Bu sistem, çökeltme tankı gereksinimini ortadan kaldırmaktadır. Gemilerde membran-filtreden geçirilen artık aktif çamur, saatte dokuz metre küp slaç arıtabilen ve yolcu gemileri için ideal boyuta sahip GEA UCD 305 MBR dekanteri ile susuzlaştırılır.

Membran biyoreaktör teknolojisi

Membran biyoreaktörü, alternatif teknolojiler kullanılarak elde edilen kaba çamurun aksine ince artık aktif çamur üretimi yapar. MBR dekanteri, bu ince, homojen çamurun yüksek verim kapasitesi ile maksimum seviyede susuzlaştırılmasını sağlamak üzere tasarlanmış özelliklere sahiptir. Küçük boyutlu olan dekanter ayrıca kolay işletime sahiptir ve çeşitli çıkış suyu içeriğiyle çalışmak üzere ayarlanabilmektedir.  MBR dekanterleri, tüm gemi türleri için denenmiş-ve-test edilmiş bir sistemdir.