Ürün Geri Kazanımı: Kişisel Bakım

GEA geri kazanım sistemleri, ürün değişimleri esnasında müşterilerin değerli nihai-ürünlernin %99 geri kazanım sağlamasına yardımcı olmaktadır. Hem ürün kaybını hem de atık su bertaraf maliyetini minimuma indirme yolu olarak modern proses hatlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Esas amaç ister katı hijyenik tasarım kriterlerine uymak, ister sistemden mümkün olduğunca ürün geri kazanımı sağlamak olsun, proses hatlarının temizlenmesi her zaman için zorlayıcı olmuştur. Ancak yardım elinizin altında, hem temizlik hem de maksimum ürün eldesi sorusunun cevabı, ürün geri kazanım sistemidir

Çeşitli CIP/SIP sistemleriyle tamamen uygun olan GEA ürün geri kazanım çözümleri, değerli, viskoz ürünler ile karışmayacak başka bir medya kullanarak borulardan itildiği her uygulama için uygundur. Sonuç olarak etkili bir ürün geri kazanımı verimliliği arttırır, emisyonları azaltır ve etkili temizliğe yardımcı olur.

Böyle bir sistemle proses hatlarındaki değerli son ürün geri kazanılır, böylece itici işlem suyu tüketimi önemli oranda azalır. Sistem, müşterinin gereksinimine bağlı olarak tam otomatik, yarı-otomatik veya manuel olabilmektedir. Ürün geri kazanım sistemlerinin avantajlarından bazıları

  • ürün kaybında azalma
  • bakım sürelerinde azalma
  • yıkama ve itme suyu tüketiminde azalma
  • atık su arıtma maliyetinde azalma
  • CIP kimyasalları tüketiminde azalma.

Şampuanlar ve losyonlardan kremlere ve diş macununa kadar çeşitli ürün uygulamaları ile GEA'nın VARICOVER® sistemi, alım, ön-karıştırma ve karıştırma/proses tankları arasında ve artıma hatları, depolama tankları ve dolum hatları, vb. arasında kullanılabilir ve üretim tesisinizin ekonomik verimliliği optimum seviyeye çıkartılabilir.