Tırnak Cilaları ve Tırnak Boyaları

Çoğu tırnak cilası veya boyası, selülöz nitratı solvent içinde sıvılaştırarak, daha sonra renk pigmentlerini ve nihai ürüne doğru materyal özelliklerini vermek için - reçine ve koyulaştırıcı gibi - diğer ögeleri ekleyerek yapılmaktadır. Renklendiricilere dengeli bir süspansiyon sağlamak için su geçirmezlik maddesi olarak bentonit kullanılabilmektedir.

Eşit Olarak Dağıtılmış Renkler

Tırnak cilası üretiminde önemli bir teknik olan homojenizasyonun iki ana uygulaması bulunmaktadır: ilkinde proses, renklendirici dağılımını daha eşit yapmak üzere parçacık boyutunu azaltmak için kullanılır; ikincisinde ise nihai ürünün kullanımını kolaylaştıran doğru yoğunluk ve viskozitenin elde edilmesi için kullanılır.

GEA'nın yüksek basınçlı homojenizasyon teknolojisi, ürün dokusunun optimizasyonu bakımından önemli faydalar sağlamakta, ürünü daha elastik ve yumuşak yapmaktadır. Ayrıca renk yoğunluğu bakımından da avantajlar sağlanabilmektedir: azalan parçacık boyutu, ışık kırılımının sonucu olarak pigment parçacıklarının hem ışıltı hem parlaklık kazanacağı anlamına gelmektedir.

Laboratuvar testleri, bazı önemli üretim parametreleri göz önünde bulundurulduğu sürece yüksek basınçlı homojenizasyonun bu etkileri endüstriyel ölçekte sağlayabildiğini göstermektedir: 850 bar basınç gereklidir, iki-aşamalı prosedür gereklidir ve homojenizatörden bir veya iki geçiş yapılması gereklidir.