Saç Şekillendirme Ürünleri

Saç jöleleri ve briyantin gibi yüksek viskoziteye sahip ürünlerin formülasyonu, bazıları - carpool’lar gibi - karıştırması zor olan ve çoğunlukla yüksek hızlı agitasyon gerektiren çok sayıda farklı bileşenleri içerir. Bu durum bazen girdap oluşumuna ve müteakip olarak hava kabarcıklarına neden olabileceğinden, çıkış yönündeki şişeleme prosesi zorlayıcı olabilmektedir.

Girdapsız Karıştırma

Bu problemin geleneksel çözümü, ürünün karıştırma tankında dinlenmesine izin vererek havanın dağılmasını sağlamaktır. Ancak bu dağılımlar, şişeleme öncesinde saatlerce bekleme süresi harcanması etkili veya maliyet-etkin olmadığı durumlarda çok daha kolay yapılabilir. 

Her ne kadar kullanılan malzeme özelliğine göre değişkenlik gösterse de, saç ürünleri dağılımı iki şekilde işlenebilir: helezon agitasyon cihazı kullanarak doğrudan tank içerisinde; veya agitasyon cihazı ile tanka bağlı bir hat içi mikser ile. Çok yüksek akış hızlarında dahi girdap oluşumu önlenerek yüksek viskoziteye sahip ürünler, etkili bir şekilde dağıtılabilir ve dinlendirme safhası olmadan şişelenebilir. Önemli avantajları arasında üretim zamanının ciddi oranda azaltılması (1000 kg'lık bir parti için 4 saatten 1 saate), dinlendirme süresinin ortadan kaldırılması ve hava içermeyen, homojen bir nihai ürün imalatı yer almaktadır. 

Bir kez karıştırıldıktan sonra, viskoz ürünü ana mikserden boşaltmak için 0.5 barg'ye kadar bir üst basınç uygulanır. Etkili bir üretim sağlamak ve dolum hatlarına transfer için endüstriyel agitasyon cihazları, pompalar ve bir hat içi homojenizatör, proses hattı içine entegre edilebilir. Ayrıca tıkanmaları ve basınç birikmesini önlemek için boru hattı, minimum bükümlerle mümkün olduğunca kısa boyda tasarlanmıştır.

Saç briyantinleri 65 °C altına soğutulduğunda sertleşme eğilimi gösterdiğinden, GEA tüm boruların, pompaların ve homojenizasyon ekipmanının sıcak su gömleği ile yalıtılmasını şart koşmuştur. Bu, ürün sıcaklığının 85 °C ve üzerinde tutulmasını sağlayarak serbest akışlı ürünü dolum hatlarına ulaştırır.