Ürün Geri Kazanımı: Evsel Temizlik Ürünleri

Ev temizlik ürünleri imalatçılarından gelen, ürün kayıplarının minimuma indirilmesi ve atık su kalitesinin iyileştirilmesi hususundaki taleplerin artması ile ürün geri kazanım sistemleri, modern üretim hatlarının temel bir parçası haline gelmeye başlamıştır.

GEA ürün geri kazanım sistemleri, her parti ürün değişiminde müşterilerin değerli nihai-ürünlernin %99 geri kazanılmasının sağlamasına yardımcı olmaktadır. Sistemlerimiz çeşitli CIP/SIP prosesleri ile tamamen uyumludur ve değerli, viskoz ürünlerin tesis boru hatlarından geri kazanılmasının istendiği tüm uygulamalar için uygundur. Etkili bir ürün geri kazanımı verimliliği arttırır, emisyonları azaltır ve etkili temizliğe yardımcı olur.

GEA'nın tam otomatik ürün geri kazanım sistemleri kapalı, sabit borulu sistemlere entegre edilebilir. Boyutsal olarak dengeli ve ürünle-uyumlu pig sistemleri, ürünü borunun dışına iter. Üründen geriye, CIP işlemi ile kolayca giderilebilen, ince bir film tabakası kalır. Bu şekilde üretimin sonunda boru içinde kalan ürün neredeyse tamamen geri kazanılır ve müteakip temizlik işleminin atık su üzerinde oluşturacağı yük büyük oranda azalır.

Aşağıdakiler ürün geri kazanım sistemlerinin avantajları arasında yer alır

  • değerli ürün kaybında azalma
  • üretim duruş sürelerinde azalma
  • durulama suyu tüketiminde azalma
  • temizlik kimyasalı tüketiminde azalma
  • atık su yükünde azalma.

Proses hatlarının temizlenmesi işlemi hem en sıkı hijyenik tasarım kriterlerinin karşılanması hem de borulardan mümkün olduğunca fazla ürün geri kazanılması bakımından zorlayıcı olabilmektedir. Ancak hem sistem temizliği hem de maksimum ürün eldesi için çözüm, ürün geri kazanım sistemidir. Yıkama ve temizlik maddeleri dahil olmak üzere çeşitli ürün uygulamaları ile GEA'nın VARICOVER® sistemi, ürün alım, ön-karıştırma ve karıştırma/proses tankları arasında ve arıtma hatları, depolama tankları ve dolum hatları, vb. arasında kullanılabilir ve üretim tesisinizin ekonomik verimliliği optimum seviyeye çıkartılabilir.