Bitkisel Proteinlerin ve Gıda İçeriklerinin Etkili Şekilde Üretimi İçin Deneyim ve Bilgi Birikimi

Dünya çapında bir çok gelişmekte olan ülkede artan nüfus ve endüstriyel proseslerle birlikte buna bağlı olarak büyüyen orta sınıf göz önünde bulundurulduğunda, gıda ve hayvan yemi endüstrisinde bitkisel proteinler ve fermantasyon ürünleri için artan bir talep oluşmaktadır. GEA, bu çok çeşitli ve talepkar pazarı, belirli bir ürünün özel gerekliliklerini karşılamak üzere uyarlanmış özel separasyon çözümleriyle, daima prosesin bütün detaylarını göz önünde bulundurarak desteklemektedir.

Gıda içerikleri için separasyon teknolojisi alanında bir öncü: İlk maya separatöründen…

Fermantasyon ürünleri geri kazanımı alanında bir öncü olarak GEA, neredeyse bir asırdan fazla deneyimini temel almaktadır. 1904 Yılında mısır püresinden veya şeker melasından fırıncı mayası üretmek üzere ilk maya separatörünü tasarladık. O zamandan bu yana pazar gelişmelerini başarılı bir şekilde takip ettik ve müşterilerimiz ile birlikte pazarı, yenilikçi ürünlerle ve optimum proses mühendisliği ile yönlendirdik. Endüstriyi hem proses girişlerinde hem de çıkışlarında desteklemekteyiz.

Geniş bir farklı uygulamalar yelpazesinde bu kapsamlı deneyimimiz ve eşsiz uzmanlığımız, müşterilerin gıda katkıları üretiminde modern endüstrinin zorluklarını istikrarlı bir şekilde karşılayan birinci sınıf teknolojilerden faydalandığı anlamına gelmektedir. Alg, maya ekstraktı, başlatıcı kültürler, boyalar, vb. geri kazanımı ve işlenmesi için - GEA dekanter santrifüjleri ve santrifüjlü separatörleri nihai ürünlerde maksimum kaliteyi ve yüksek saflığı, hassas hücrelerin nazikçe işlenmesini ve sonuç olarak maksimum randıman ile sıhhi ve hijyenik proses yönetimine dair tüm şartlara uygunluğu güvenilir bir şekilde sağlamaktadır.

... bitkisel proteinlerin geri kazanımı için en yeni yüksek-performanslı separasyon çözümlerine kadar

Kalite ve randıman, bitkisel proteinlerin yenilenebilir kaynaklardan geri kazanımında da etkili üretim prosesleri için mihenk taşı konumundadır. Ancak bu şekilde şirketler ekonomik katma değer elde edebilmekte ve hem büyüyen global nüfus için hem de artan hayvan yemi talebini karşılamak için aşırı saf proteinlerin geri kazanımını sağlayabilmektedir. GEA'nın separasyon teknolojisi randıman potansiyelinin etkili bir şekilde kullanımını sağladığı gibi, proteinlerin de maksimum ürün kalitesinde geri kazanılmasını sağlamaktadır, dekanter santrifüjlerimiz ve santrifüjlü separatörlerimiz, en üst separasyon verimliliğini, minimum enerji tüketimini ve hijyenik proses yönetimini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

  • Bitkisel proteinlerin ekonomik ve ekolojik şekilde geri kazanımı için separasyon teknolojisi
  • Fermantasyon ürünleri işlenmesi için santrifüjlü separatörlerin devamlı olarak geliştirilmesinde bir asırdan fazla deneyim
  • Fermantasyon endüstrisinde güvenilir ve etkili prosesler için yüksek saflık derecesi, optimum kalite ve randıman, ürünün nazikçe işlenmesi, sıhhi ve hijyenik proses yönetimi
  • Bitkisel proteinlerin geri kazanımında maksimum randıman ve mükemmel ürün kalitesi ile birlikte minimum su ve enerji tüketimi