Gıda İçerikleri için Evaporasyon Tesisleri

Gıda içerikleri ve katkıları, gıdanın aromasını korumak veya tadını yada görünümünü zenginleştirmek ve besinsel içeriğini veya dengesini arttırmak için kullanılır.

Maya evaporasyonu

Fırın ürünleri veya diğer türden mayaların gıda içeriği olarak üretiminde su, yoğun olarak kullanılır. Bu prosesin tamamından oluşan atık su, yüksek konsantrasyonlarda çeşitli tuzlar, çözünmüş ve askıda organik bileşenler içerebilir. GEA’nın Düşey film veya zorunlu sirkülasyon evaporatörleri, maya dip suyundaki bileşenleri konsantre etmek için kullanılmaktadır. Hangi türden evaporatörün kullanılacağı, gereken konsantrasyon oranına, evaporasyon hızına, ısıtma veya ısı geri kazanım sistemine ve dip suyunun viskozitesine ve kirlenme özelliklerine göre değişmektedir. Düşey film evaporatörler, tipik olarak yaklaşık 100 cP'ye kadar olan viskozitelerde ve yüksek evaporasyon miktarlarında kullanılmaktadır. Zorunlu sirkülasyon evaporatörleri daha yüksek konsantrasyon aralıkları için kullanılır ve çok daha yüksek viskoziteleri veya dip suyu kirliliği yönetilebilir.

Pektin

Pektin ekstraktı limondan veya elma kabuğundan elde edilir. Ekstrakt, GEA'nın mekanik buhar rekompresyonu ile ısıtılan düşey film evaporasyon tesisleri kullanılarak konsantre edilebilir. Bu sistemler enerji-tasarruflu çalışma ve kompakt tasarım özelliklerine sahiptir. Düşey film evaporatörlerimiz ayrıca oluşan dip suyunun arıtmasında kullanılabilir ve bu uygulamalar için düşey film evaporatörü tesisatı doğrudan konsantre pektin ekstraktını çökeltmek için kullanılan IPA alkolünün distilasyonundan (rektifikasyon) çıkan buharlarla ısıtılmaktadır.

GEA'nın özel olarak görevlendirilmiş AR&GE merkezi ve pilot tesisleri, evaporasyon teknolojileri de dahil olmak üzere çeşitli proses alanlarındaki proses inovasyonlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Her bir müşteri ile birlikte çalışarak, her bir gıda içeriği ürünü yada üretim prosesi için optimum evaporasyon sistemini tasarlamak üzere teknolojik ve proses uzmanlığımızdan faydalanmaktayız.