Süt Üretimin Optimizasyonu için Çiftlik Konseptleri

Hayvanın içmesini, beslenmesini ve dinlenmesini etkileyen herhangi bir faktör, süt üretimini de etkileyebilir ve bu nedenle çiftlik konsepti tasarımında göz önünde bulundurulmalıdır. Ortam, yeme ve içmenin sakin ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamalıdır, en üst kalitede süt üretimi için hayvanların yatar konumda uzun süre dinlenme imkanı olmalıdır. Yeterli dinlenme, ayakta sorunsuz beslenme üzerinde olumlu etki yapacaktır. Hayvanların süt sağımından sonra bireysel kontrol veya tedavi için diğerlerinden kolayca ayrılabilmesi, hayvan refahı bakımından anahtar rolündedir.

Optimum besleme

Hayvanların taze, yüksek kalitede içme suyuna ve doğru miktardaki temiz, yüksek kalitede yeme erişimi olması da önem arz etmektedir. Bu faktörlerin her ikisi de doğrudan optimum çiftlik konsepti ile ilişkilidir. 

Bir GEA otomatik besleme sisteminin monte edilmesi, duraklarınız için her avantajı sağlayacaktır. Ürünlerimiz optimum yem karışımı, tartımı ve dağıtımını sağlarken, işe harcanan süreyi ve maliyeti azaltmaktadır.