Süt Tozu İşleme, Aktarma & Karıştırma

Çoğu süt tozu ürünleri, hem oksijene hem de mekanik işlemlere duyarlıdır. GEA toz işleme çözümleri, paketleme aşamasına kadar tüm üretim prosesi boyunca ürün bütünlüğünün korunmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir.

Süt tozu ürünleri genel olarak işlendikten sonra, depolanmak veya başka bir lokasyona aktarılmak üzere toptan ürün olarak paketlenir, daha sonra boşaltılır, aktarılır, karıştırılır ve perakende kaplarında yeniden paketlenir. Bu da süt ürünleri tozunun, tüketicilerin kullanabileceği nihai ürün olarak paketlenmeden önce çok sayıda mekanik işleme tabi tutulduğu anlamına gelmektedir. GEA, mekanik işleme sürecinin ürün üzerindeki etkilerini minimuma indirmeyi sağlamak üzere tasarlanmış toz yönetim ve aktarım teknolojileri sunmaktadır.

Modifiye atmosfer toz paketleme hatları (MAP) için ön gazlama sistemi
Modifiye atmosfer toz paketleme hatları (MAP) için ön gazlama sistemi

Toz aktarımı

Aglomera formundaki tozların, özellikle uzun nakliye mesafeleri ve çok sayıda elleçleme adımları söz konusu olduğunda dikkatlice elleçlenmesi ve aktarılması gerekmektedir. GEA'nın pozitif basınç ve vakumlu aktarım sistemleri, bu tozlarda minimum kırılma sağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Aktarım çözümlerimiz, hassas tozların kurutucu akışkan yatağından paketlenmiş ürüne kadar güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için akış kontrol sistemlerini ve entegre yazılım çözümlerini birleştirmek üzere yapılandırılmıştır.

Toz boşaltma

Bu tozlar genellikle 25 kg'lık torbalar veya toptan ürün torbaları gibi ara depolama konteynerleri içinde paketlenmektedir. GEA torba, torba ve toptan ürün torbası boşaltma ile birlikte bu ara ürünlerin bitmiş toz ürün için bir araya getirilmesinden önceki karıştırma sürecinde yönetimi için tasarlanan aktarım sistemlerini bir arada sunmaktadır. Uzmanlığımız, ham içerik maddelerinin aktarım ve kısmi karıştırma proseslerine teslimi için tamamen otomasyonlu sistemler dahil olmak üzere hijyenik ve ergonomik (yığın) ürün ambalajları işleme çözümlerine kadar uzanmaktadır.

Nazik toz karıştırma

Ayrıca düşük toz ayrışması ve karıştırma prosesinde yüksek seviyede bir üniformluk sağlayan esnek bir proses gerektiren toz ürünler için özel olarak tasarlanmış çok yönlü GEA toz mikserleri yelpazesi sunmaktayız. 

Toplam çözüm tedarikçisi olarak GEA, toz aktarımı, ağırlık-kaybı ölçümlü besleme ve karıştırma teknolojileri ile tam entegre kontrol sistemlerinin kombinasyonu, süt ürünleri tozları üreticileri için son teknoloji çözümler sunmaktadır.