Ürün raf ömrü ve dengesinin iyileştirilmesi

GEA'nın homojenizatör yelpazesi, süt ürünleri endüstrisinin tüm ihtiyaçlarını pilot ünitelerden büyük ölçekli tam otomasyonlu ünitelere kadar karşılamaktadır.

Yüksek basınçlı homojenizasyon esas olarak 19. yüzyıl sonunda standart ürün kalitesi seviyesi elde etmek için sıvı süt ürünleri endüstrisinde kullanılmaktaydı. O tarihten bu yana kombine ısıl işlem teknolojileriyle ürünün raf ömrünü ve dengesini arttırmak üzere geniş ölçüde uygulanmaktadır ve standart endüstriyel proses haline gelmiştir.  
In the liquid dairy industry, homogenizers have become essential components of process lines for the successful preparation of numerous products. Their design and capabilities have been progressively improved and customized to comply with sanitary requirements, aseptic processing, integration, automation and cleanability. Homogenization enhances stability and shelf-life, and improves properties such as flavor, consistency, color, mouthfeel and functionality.