Daha yüksek ürün viskozitesinin sağlanması

Pilot ünitelerden büyük ölçekli tam otomasyonlu ünitelere kadar komple homojenizatör yelpazesi ile GEA, tüm süt ürünleri uygulamaları için homojenizasyon teknolojisi sağlamaktadır.

Yüksek basınçlı homojenizasyonun rolü, kaba süspansiyon içindeki büyük yağ veya katı yağ kürelerinin dağılmış haline müdahale ederek çok küçük küreler halinde dağılımını sağlamaktır. Süt gibi bir emülsiyon veya yüzey aktif madde (sürfaktan) veya emülsifiye edici içeren diğer süt ürünlerinde yağ veya katı yağ fazı - mikronlaştırılmış küreler halinde - daha sonra olası birleşme ve yer çekimsel separasyona karşı stabilize edilir.  
Creams are homogenized to achieve higher product viscosities, and the applied pressure is dictated by the fat content: cream with a fat content of 10–18% is homogenized at 150–200 bar, but with a fat content of 38–48%, the homogenizing pressure decreases to 100 bar. The viscosity in cream increases with higher homogenization pressures and decreases with rising temperatures, so that both pressure and temperature are key to obtaining the correct viscosity.