GEA'nın petrol, gaz ve rafineri endüstrisinde emisyon kontrolü için ekonomik çözümü

Gezegenimizi korumak demek, proses zincirinizi mümkün olduğunca çevre dostu yapmak için nereye ve ne kadar yatırım yapacağınızı tam olarak bilmek demektir. Üretim performansı, rafinerinin kendisinde veya entegre petrokimyasal üretiminde ekonomiyi önemli ölçüde iyileştirmek ve devlet yönetmeliklerini karşılamak için emisyon kontrolü ile optimize edilebilir. "Yeşil endüstri" kavramının bir parçası olmak, emisyon kontrol teknolojisini gerektirir. Bu endüstri sektöründeki müşteriler, yıllardır GEA yenilikçi teknolojisine güvenmektedir. Yenilikçi teknoloji lideri olarak bizler, kimyasal ve rafineri endüstrisi için devrimsel teknolojiler üzerinde çalışmaya devam ediyor, mevcut çözümlerimizi de sürekli güncelliyoruz.

Petrol, gaz ve rafineri endüstrisi için temiz hava

Kimyasal ve rafineri endüstrisi uygulaması

Enerji tasarrufu ve kirlenme kontrol teknolojisinin doğru bir kombinasyonu ile GEA, proseslerin ekonomik ve çevre dostu şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

Hava kirliliği çözümlerimizdeki güvenilirliğimiz ve varlıklarımız petrol, gaz ve rafineri endüstrisinde özel, amaca yönelik proseslere odaklanmaktadır.

FCC Tesisleri (Akışkan Katalitik Parçalayıcı Üniteleri)

  • Sıcak gaz elektrostatik çökeltici kullanarak toz giderimi
  • Entegre yıkayıcı/ıslak gaz elektrostatik çökeltme sistemi kullanarak toz, SO2 ve SO3 giderimi

Sülfürik Asit Geri Kazanım Tesisleri

  • Yıkama ve soğutma sistemleri (söndürme kuleleri, venturi yıkayıcılar, paket soğutma kuleleri)
  • Islak elektrostatik çökeltici kullanarak sülfürik asit giderimi