Sıvıların Etkili bir Şekilde Separasyonu için Teknolojiler

GEA, farklı endüstriler için dünya-lideri mekanik separasyon teknolojileri sunmaktadır, separatörlerimiz ve dekanterlerimiz, herhangi bir kimyasal türünün işlenmesinde güvenli bir yatırımdır.

GEA separatörleri ve dekanterleri, tehlikeli kimyasallarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve Hastelloy gibi aşınmaya dirençli materyaller kullanılarak üretilen ekipmanlar sunmaktayız.

GEA separatörleri 10 000 G'ye kadar çalışan dikey hazneli yüksek-hızlı santrifüjlerdir. Esas olarak içerisinde katı madde bulunan ve bulunmayan sıvıların durultulması ve separasyonunda kullanılmaktadır. İşlenecek süspansiyon içindeki katı madde içeriği daha yüksek ise, dekanter kullanılabilir.

Dekanterlerimiz, yüzde 60 katı madde içeriğine kadar süspansiyonları işleme kapasitesine sahiptir ve genellikle yüksek durultma verimlilikleri ile maksimum susuzlaştırma sağlamak için santrifüj giriş yönüne yerleştirilir. Sıvı separasyonu ile aynı anda katı madde giderimi için de kullanılır.

GEA kimyasal separatörleri aşağıdakiler için uygundur

durultma

  sınıflandırma

  parlatma

  separasyon

  yıkama

GEA dekanterleri ise aşağıdakiler için kullanılmaktadır

durultma

  sınıflandırma

koyulaştırma

  susuzlaştırma

  yıkama