Spesiyal & İnce Kimyasallar - Homojenizasyon

Süspansiyonlar, materyalin bir başka materyal içinde dağıtıldığı karışımlardır: genel olarak sıvı bir madde içinde dağıtılmış toz veya pigment gibi kadı ögeler bulunur.

Şeffaf olan solüsyonların aksine, süspansiyonlar bulanık ve boz olup, hazırlanmalarında mekanik enerji uygulanmasını gerektirir.

Dağıtma prosesi çoğunlukla aglomeranın birincil boyutuna düşürülmesini içerir ve homojenizatör ise uzun işleme süresi gerektiren diğer tüm cihazlardan daha iyi bir şekilde oldukça ince parçacık dağılımı sağlar.

Yüksek basınçlı homojenizatörler ayrıca ürünlerde eşsiz değişiklikler yapabilir, örneğin selüloz uygulamasında su-tutma eğilimini arttırmak için liflerine defibrilasyon yapar. 

GEA, üretim prensibinin lif duvarından uzun mikro-lifçiklerin serbest bırakılması olan nano-selüloz gibi yeni uygulama geliştirmeleri için özel olarak uyarlanmış çözümler sunmaktadır. Mikro-lifli selüloz, nano-liflerin, ince ipliksilerin, lif parçalarının ve liflerin bir karışımı olmakla birlikte çoğunlukla nano-liflerden oluşur. Homojenizasyon vanasından çok yüksek basınçta geçirildiğinde, yüksek kesme gerilimi lif parçalarını katmanlara ayırır, böylece lifler en bakımından daha incelirken, orijinal boyunu korur.

Homojenizatör teknolojisinin rotor/statör ile kıyaslandığında daha küçük parçacık sağladığı görülmüştür. Yüksek basınçlı homojenizasyon normal olarak yüksek kesme öğütücüleri veya rafineri ile birlikte gerçekleştirilir. Yüksek Parçalayıcı Mikser ile elde edilen parçacık boyutu ve parçacık boyutu dağılımı karşılaştırmaları, yüksek basınçlı homojenizatörlerden geçenlerde daha küçük parçacık ve daha sıkı dağılım sağlandığını açıkça göstermektedir. Bu nedenle yüksek basınçlı homojenizasyon ( 600 ile 1500 bar arası), üretim programının son adımı olarak seçilen teknoloji olup, endüstriyel ölçekte NFC jel üretimi yapabilmektedir.