Verimliliğin Maksimuma Çıkartılması ve Atıkların Minimuma İndirilmesi

GEA'nın membran filtreleme teknolojisi müşterilerimizin, yüksek değere sahip spesiyal ve ince kimyasalların işlenmesini optimum seviyeye getirmelerine, maliyeti azaltmalarına, gelirlerini arttırmalarına ve işletmelerinin çevre üzerindeki etkilerini minimuma indirmelerine yardımcı olur.

Spesiyal ve ince kimyasalların separasyonu

Membran filtreleme, endüstri genelinde spesiyal ve ince kimyasal separasyonunda kullanılmaktadır. Teknoloji, prosesin kendisinin bir parçası olarak uygulanabileceği gibi, aynı zamanda proses kimyasalları ile kirlenmiş yıkama suyunun arıtmasında da kullanılabilir, böylece su, yeniden proses içine geri dönüştürülebilir ve filtreleme prosesi ile geri kazanılan kimyasallardan ticari değer elde edilebilir. Proses suyunun bu şekilde geri dönüştürülmesi ayrıca deşarj maliyetinden tasarruf sağlar, su tüketimini azaltır, çevreyi korur ve arıtma tesisleri üzerindeki yükü hafifletir.

GEA, spesiyal ve ince kimyasalların arıtımı için geniş bir membran filtreleme sistemi yelpazesi temin etmektedir ve çok sayıda pazar alanında geniş bir global deneyimimiz bulunmaktadır. Tipik uygulamalar arasında metal geri kazanımı, spesiyal polimer üretimi, kara su, beyaz su, kağıt katkılarının geri kazanımı ve pigment geri kazanımı yer almaktadır. Ürünlerin tuzsuzlaştırılmasında ve arıtımında diyafiltreleme kullanılmaktadır.

GEA, müşterileri ile birlikte çalışarak proseslerini optimize etmelerine, atık materyallerin işlenmesinin ticarileştirilmesine ve çevre politikalarını desteklemelerine yardımcı olur. 

Araştırma ve pilot tesisler

GEA, ABD ve Avrupa'da akışkan geri kazanım proseslerinin ve ürünlerinin geliştirilmesi için araştırma tesisleri işletmektedir. Bu, müşterilerin tesis içinde uygulamadan önce geri kazanım proseslerinin fizibilitesini ve etkinliğini temel olarak göstermelerine olanak tanır. GEA tarafından modül olarak temin edilen pilot tesisler tam-ölçekli üretim öncesinde daha kapsamlı test edilmek üzere müşterinin tesislerine entegre edilebilir.