Spesiyal & İnce Kimyasallar için Proses Egzoz Gazı Temizliği

İnce kimyasallar, devamlı ve parti şeklinde çalışan işleme tesislerinde sınırlı miktarlarda üretilen saf kimyasal maddelerdir. Çoğu durumda egzoz gazlarının agitasyon tanklarından ve diğer aparatlardan ekstraksiyon yoluyla çıkartılması gerekir, böylece müteakip aşamalarda temizlenebilirler.

GEA püskürtmeli gaz temizleme tesisleri bu uygulama için mükemmel uyumludur. Tasarım, materyal ve işletim bakımından esnektir. Özellikle patlayıcı gaz karışımları ve ağır toz-yüklü veya yüksek aşındırıcılığa sahip gazlarda kullanıma uygundur.Kapasitesi 0,05 m³/s ila yaklaşık 100.000 m³/s gaz çıktısı olan ve egzoz gazı sıcaklığı 1.300 °C'ye kadar olan tesisler tasarlayabilmekteyiz. Temizleme/yıkama teknolojimiz alternatif olarak mevcut tesislerde de monte edilebilir. Klor veya tolüen, metilen klorür veya benzen gibi spesifik solventlerin egzoz gazı içinde bulunması, tesisin özel malzemeler kullanılarak yapımını gerektirir.

Saf su, seyreltilmiş asitler veya kostik solüsyonlar, yıkama medyası olarak kullanılır. Bu, yıkama kulelerinin örneğin halojen (F2, Cl2, Br2, I2), hidrojen halojenürleri (HF, HCl, HBr, HI), sülfür-içeren bileşikler (SO2, SO3, H2S), amonyak (NH3), düşük moleküler ağırlıklı alkoller, organik asitler ve aminler gibi farklı inorganik ve organik maddelerin absorpsiyonuna mükemmel uygunluğunu ifade etmektedir.

Ek paketleme veya tepsiler, ince temizlik için yıkama kulesinin separatörüne karşı-akış kolonları olarak monte edilir. Uygulamanın kendisine bağlı olarak püskürtmeli gaz temizleyiciler ayrıca çok aşamalı bir tesis olarak veya Venturi yıkama kuleleri yada aerosol separatörleri ile kombine bir şekilde tasarlanabilir.