Sıvıların Verimli Separasyonu için Teknoloji

GEA, mekanik separasyon alanında bir dünya lideridir ve sıvıların ve sıvı karışımlarının etkili bir şekilde işlenmesi için gıda, kimyasal, farmasötik, biyoteknoloji, petrokimyasal, enerji, nakliye ve çevre endüstrilerine çözümler sunmaktayız.

Petrokimyasal endüstrisi bir çok karmaşık prosesi, çok geniş bir petrolyum ürünleri yelpazesi oluşturmak üzere kullanmaktadır. Bu prosesler arasında sık yapılan bir işlem de madde ve fazların mekanik separasyonudur. GEA separatörleri petrokimyasal sektöründe durultma, parlatma ve separasyonu içeren uygulamalarda kullanılırken, dekanterlerimiz ise durultma ve susuzlaştırma için kullanılmaktadır.

GEA'nın santrifüjlü separatörleri ve dekanterleri, petrokimyasal endüstrisini farklı uygulamalarda desteklemektedir. Dikey hazneli, yüksek hızlı santrifüjlü separatörlerimiz 10.000 G'ye kadar çalışabilmektedir ve esas olarak katı madde içeriği olan ve olmayan sıvıların durultulması ve separasyonunda kullanılmaktadır. GEA dekanterleri ideal olarak %60'a kadar katı madde içeriği olan süspansiyonların işlenmesi için uyarlanmıştır. Dekanterlerler genellikle yüksek durultma verimlilikleri ve maksimum susuzlaştırma için separatör girişi yönünde kullanılmaktadır. Dekanterler ayrıca sıvı separasyonu ile aynı anda katı madde giderimi için de kullanılır.