Petrokimyasallar için Evaporasyon

Molekülleri karbon içeren kimyasal bileşikler, organik kimyasallardır. Orijinalde doğal olabilir, fermantasyon yoluyla veya kimyasal reaksiyon bazında üretilebilirler.

evaporation-lsine-effluent-02

Evaporasyon tesisleri temelde ürün ve ikincil akışların arıtımında kullanılır. Nazik ürün arıtması sayesinde düşey film evaporatörleri, gerekiyorsa rektifikasyon etkisi ile, enerji gerekliliğini minimuma indirmeye yardımcı olan mekanik buhar rekompresyonu ile gittikçe daha fazla kullanılmaktadır.

GEA, kaprolaktam, amino asitler, çözücü-yağ karşımı, etil bileşikler, organik asitler gibi organik ürünlerin konsantrasyonu için 250 üzerinde tesis tasarlamış ve teslim etmiştir.