Organik Asitlere Yoğunlaşma

Organik asitler polyester, poliamid, plastikleştirici ve solvent üretiminde önemli kimyasal yapı taşlarıdır. Ayrıca gıdaların korunmasında da kullanılır. GEA, nihai organik asit ürünlerinin, organik asit fermantasyonundan yan ürünler ve çıkış sularının konsantrasyonunda önde giden bir uzmanlık ve deneyime sahiptir. Belirli uygulamalara özel sistem, çözüm ve tesis yelpazesi sunabilmekteyiz.

evaporation-msg-01

Organik asit konsantrasyonundaki ilk aşama, dekanterler veya membran filtreleme üniteleri ile biyokütle separasyonudur. Asitler daha sonra evaporasyon tesislerinde konsantre edilir. GEA, çoğu uygulama için dekanter ve membran filtreleme tesisleri sunmaktadır ve düşey-film evaporasyon tesislerimiz genellikle asit konsantrasyonunda kullanılmaktadır. Separatör teknolojisi ayrıca kolay uçucu bileşenlerin separasyonu için genellikle yıkama kolonları veya amonyak separasyonu için sıyırma kolonları ile donatılmıştır.

Üretim prosesi, yüksek tuz içeriğine veya yüksek organik yüke sahip çok miktarda ikincil akış üretebilir ve bunlar da evaporasyon tesislerinde konsantre edilir. Atık sular aşındırıcı olabileceğinden veya ekipman ve bileşenleri kaplayabileceğinden dolayı GEA, verimli ekonomik işletimin yanı sıra uzun bir ekipman ömrü sağlayacak materyallerden yapılmış düşey film ve zorunlu sirkülasyonlu evaporasyon sistemlerini temin etmektedir.