Alkoller

Alkoller, önemli solventlerdir ve kimyasal endüstrisinde çok sayıdaki üretim için kaynak maddelerdir.

fermentation_effluent-treatment-02-v2

Polimerizasyon için çok sayıda OH-gruplu alkoller kullanılmaktadır. Örneğin gliserin gibi doğal alkollerin yanı sıra, nişasta veya şeker içeren temel maddelerin fermantasyonu ile de alkol üretimi yapılmaktadır.

Metanol ve etanol gibi kısa zincirli alkoller, distilasyon yoluyla konsantre edilir. Uzun-zincirli, düşük buhar uçuculuğuna sahip alkoller ise düşey-film evaporasyon tesislerinde konsantre edilebilir. Separatörler genellikle buhar fazında ürün kayıplarını minimuma indirmek için yıkama kolonu donanımına sahiptir.

Distilasyon tesislerindeki en konsantre alkoller metanol ve etanoldür. 2-propanol ve n-butanol, evaporasyon tesislerinde konsantre edilir.