Üstün Entegre Sistemler

Dünya genelinde GEA, geniş bir madencilik ve mineral operasyonu yelpazesine önemli katkılarda bulunmakta; madencilik ve mineral işleme endüstrilerinden gereken üretim proseslerinin maliyet etkinliğini ve çevresel uyumluluğunu arttırmaktadır.

GEA, aşağıdaki alanlarda Teknoloji, Ekipman & Hizmet sunmaktadır:

  • Evaporasyon & Kristalizasyon
  • Kurutma, Soğutma, Kalsinasyon ve Koşullandırma
  • Sınıflandırma, Koyulaştırma ve Susuzlaştırma
  • Ham Arıtma ve Solvent Ekstraksiyonu
  • Atık Su Yönetimi