Kimya dünyası için mühendislik

Kimya endüstrisi, dünyanın ham maddelerinden binlerce temel ürün yapmaktadır. GEA, endüstrinin kati mevzuatlar ile emisyon ve su arıtmasına dair yeni çevresel kurallara uyarak yeni ürün geliştirmesi ve maliyeti kontrol etmesi için dünya-klasmanında hassas bir mühendislik sunmaktadır.

İnovasyon ve Hizmet

Kimyasal endüstrisine komple hat ve ünite operasyonlarının tedarikinde lideriz. Portföyümüz, aşağıdaki anahtar teknolojileri kullanarak geniş bir yığın ve spesiyal kimyasal yelpazesi üretimi için gereken ürün ve prosesleri kapsamaktadır:

  • Mekanik ve termal separasyon
  • Eriyik & Solüsyon Kristalizasyonu
  • Kurutma & Partikül İşleme
  • Egzoz gazı temizleme

İnovasyon ve hizmet, mühendislik uzmanlığımızın merkezinde yer alarak üretim proseslerinin düzgün ve güvenli bir şekilde yürümesine yardımcı olmaktadır. Test merkezlerimiz ile müşterilerimizin geleceğin ürünlerini geliştirmelerine destek olmaktayız.

GEA teknolojisi ayrıca çıkış suyu arıtımında, yan-ürünlerin geri kazanımında, randımanın arttırılmasında, emisyon kontrolünde anahtar bir rol oynamaktadır ve endüstrinin daha enerji-verimli olmasına yardımcı olmaktadır.