Endüstriyel Biyoteknolojide Çok Yönlülük

Çapraz-akışlı membran filtreleme, biyokimyasal üretimde ve fermantasyon prosesinde en çok-yönlü separasyon teknolojisidir. GEA teknolojileri, uzmanlık ve deneyimi, her separasyon işi için optimum çözümü tasarlayıp seçebileceğimiz anlamına gelmektedir.

Çapraz-akışlı membran filtreleme, aşağıdakiler gibi bir çok uygulama ve proses adımında yaygın olarak kullanılmaktadır:

  • Biyokütle separasyonu
  • Ürün izolasyonu & arıtması
  • Renksizleştirme
  • Tuz giderimi 
  • Ön-konsantrasyon  

Teknolojinin bir başka önemli uygulaması da iyon değişimi veya kromatografi eluatlarında geri kazanım ve arıtmadır.

Membran türleri

Çapraz-akış membranları, membran malzemesine, modül türüne ve kesimine göre tanımlanır.

Membran kesmeMembran materyaliMembran türü
Mikro-filtrelemePolimerikOluklu-lif
Ultra filtrelemeSeramikSpiral-sargı
Nano-filtrelemePaslanmaz çelikPlaka & çerçeve
Ters ozmosTübüler

Biyokimyasal sektöründe tipik konfigürasyonlar arasında şunlar yer alabilmektedir:

  • Biyo-kütle separasyonu için seramik mikro filtreleme 
  • İzolasyon ve arıtma için polimerik spiral sargı, ultra- ve nano filtreleme: 
  • Ters ozmos, ön-konsantrasyon için spiral sargı: 

Proses geliştirme ve ölçeklendirme

Kimyasal sektörü biyokimya üzerine daha fazla ve geleneksel kimya üzerine daha az odaklandığından, heyecan verici yeni ürünlerin oluşturulmasında yenilikçi prosesler geliştirilmektedir.

GEA'nın geliştirme merkezlerindeki uzmanlar, proses gelişimlerinde müşterilere destek olacak deneyim, know-how bilgisi ve uzmanlığa sahiptir. Optimum çapraz-akışlı filtreleme teknolojisini kullanan filtreleme ünitelerini pilot ölçeğinden tam ticari üretime kadar tasarlayabilmekte ve uygulayabilmekteyiz.