Fermantasyonda İnce Ayar

Fermantasyon, maya ve bazı bakterilerin, şekerleri alkol ve asit gibi bazı bileşenlere dönüştürdüğü bir prosestir. Prosesten, biyo-endüstri ve farmasötik endüstrisi ile içecek ve yiyecek endüstrileri faydalanmaktadır.

Tam kontrol

Fermantasyon aerobik yada anaerobik olabilir.Aerobik fermantasyon ile üretilen bazı ürünlere örnek olarak antibiyotikler, enzimler, vitaminler, sirke ve amino asitler verilebilir. Anaerobik fermantasyon ürünlerine örnek olarak ise alkol, aseton ve biyogaz (metan) verilebilir.

GEA, fermantasyona müdahil olan tüm proseslere dair detaylı bir uzmanlığa sahip olup, fermantasyon ile çalışan bir dizi endüstriye ekipman sağlayabilmektedir. Komple çözümlerimiz, fermantasyon prosesinin giriş yönüne veya çıkış yönüne uyarlanabilecek bütün fabrika bölümleri dahil olmak üzere bireysel ihtiyaçlara uygun şekilde düzenlenmektedir.

Fermantasyon, steril bir gıda maddesinin steril bir fermantasyon tankına aktarılmasını, daha sonra besin medyasının mikroorganizma ön-kültürü ile aşılanmasını içerir. Fermantasyonhassas bir prosestir ve fermantasyon tankı içindeki ortam, ideal koşullarda tutulmalıdır.Sıcaklık, pH, basınç ve zaman ile hijyen gibi parametreler üzerinde %100 kontrol sahibi olmak hayati önem az eder.

Teknoloji ortağınız GEA olduğunda, optimum randıman ve ürün kalitesini sağlamak için fermantasyon proses koşulları üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.