Proses Egzoz Gazı Temizliği

Püskürtmeli gaz temizleme tesisleri, kimyasal reaksiyon proseslerinden, üretim binalarından, konteyner hava gideriminden ve tank vagon boşaltmasından gelen egzoz havasının temizliğine mükemmel olarak uyarlanmıştır.

emission-process-exhaust-gas-cleaning-01

Bütün yıkama ünitelerinde olduğu gibi GEA'nın püskürtmeli gaz temizleme tesisleri, yıkama sıvısını sirküle eder. Ancak ejektör prensibine göre çalıştığı için, basınç kaybı olmaz; aksine, gaz akışında basınç kazanımı sağlayarak vantilatör kullanımını ortadan kaldırır.

Ek paketleme veya tepsiler, ince temizlik için yıkama kulesinin separatörüne karşı-akış kolonları olarak monte edilir. Uygulamanın kendisine bağlı olarak püskürtmeli gaz temizleyiciler ayrıca çoklu-etki şeklinde veya Venturi yıkama kuleleri yada aerosol separatörleri ile kombine bir şekilde tasarlanabilir.

Saf su, seyreltilmiş asitler veya kostik solüsyonlar, yıkama medyası olarak kullanılır. Bu, yıkama kulelerinin halojen (F2, Cl2, Br2, I2), hidrojen halojenürleri (HF, HCl, HBr, HI), sülfür bileşikleri (SO2, SO3, H2S), amonyak (NH3), ve düşük moleküler ağırlıklı alkoller, karboksilik asitler ve aminlerin absorpsiyonuna mükemmel uygunluğunu ifade etmektedir.

Eğer egzoz gazı sadece tek bir zehirli gazı yeterli konsantrasyonda içeriyorsa, aşağıdaki gibi ürünlerin egzoz gazından üretilmesi de mümkün olabilir: 

  Gaz HCl'den hidroklorik asit üretimi

•  Amonyaktan amonyak solüsyonu üretimi

  SO2/SO3'den sodyum hidrojen sülfit üretimi

  Klordan klorlu ağartıcı üretimi

Temizlenen kimyasalların yapısına bağlı olarak tesisler, metal-bazlı materyallerden (yumuşak çelik, paslanmaz çelik, alaşım veya demirsiz metaller), kaplama çelik, termoplastik veya fiberglasla-güçlendirilmiş plastik kullanılarak yapılabilmektedir.