Sıvıların etkili bir şekilde separasyonu için teknoloji

GEA, mekanik separasyon alanında dünyada lider bir şirkettir. Sıvıların ve sıvı karışımlarının etkin bir şekilde işlenmesini ve son ürüne kayda değer bir katma değer eklenmesini sağlayacak teknolojiyi sunmaktayız.

Agrokimyasal endüstrisi için separatörlerimiz ve dekanterlerimiz, en üst mekanik separasyon teknolojisini, yatırımların, ürünlerin ve proseslerin güvenliği için kapsamlı bilgilerimizle birleştirilmektedir. Bu sadece kullanılan ham maddelerden yüksek randıman elde edilmesini değil; aynı zamanda kaynakların etkin kullanımını sağlayan güvenilir proses yönetimini ve ayrıca insanların ve çevrenin korunmasını sağlar.

GEA, farklı separasyon işlerinde yıllardır kimyasal endüstrisini desteklemektedir. Santrifüjlü separatör ve dekanterlerle separasyon işlemi.

GEA agrokimyasal separatörleri aşağıdakiler için uygundur

  • sıvı-katı ayrıştırma
  • 3-aşamalı separasyon

GEA dekanterleri ise aşağıdakiler için kullanılmaktadır

  • sıvı-katı ayrıştırma
  • susuzlaştırma

Makineler, dünya çapındaki ortaklarımızı yüksek kalitedeki son ürünler, maliyet-etkinliği, kaynak kullanımında koruyucu bir yaklaşım ve son olarak insanlar, makineler ve çevre için maksimum güvenlik hususlarında ikna etmektedir.