Agrokimyasal Endüstrisi için evaporasyon çözümleri yelpazesi

Yüksek seviyedeki know-how bilgisi, evaporasyon teknolojilerindeki uzmanlığı ve güçlü AR&GE kapasitesi ile GEA, agrokimyasal sektöründeki müşterilerine üst sınıfta yeni endüstriyel prosesler geliştirme olanağı tanımaktadır.

Ürün konsantrasyonunun veya ürün hacmi azaltmanın gerektiği bir çok endüstriyel proseste evaporasyon önemli bir adımdır. Agrokimyasal endüstrisinde evaporasyon, anahtar bir rol üstlenmektedir.


Evaporasyon, istenmeyen su hacimlerinin veya diğer çözelti maddelerinin katı maddelerden buharlaştırılması için gereklidir. Bu, genellikle ya ürün konsantrasyonunu artırmak için yapılır ya da