Od Azji po Amerykę i Europę Wschodnią, rynek napojów gazowanych i niegazowanych, soków oraz innych napojów bezalkoholowych rośnie w dynamicznym tempie. Jednocześnie dostępne na rynku produkty są coraz bardziej różnorodne i wielorakie: napoje nowej generacji, izotoniczne i dietetyczne stanowią dodatkowe urozmaicenie i pozwalają czerpać profity dla segmentu znanego jako rynek napojów dla dorosłych.

Pragnienie nowości

Z perspektywy zastosowania, rynek napojów i alkoholi dysponuje solidnymi kanałami innowacyjności. Do obrotu nieustannie trafiają nowe produkty, w tym różne odmiany piw tradycyjnych (na przykład piwa smakowe). W wyniku urozmaicenia asortymentu oraz stosowania lokalnych receptur/składników rynek piw rzemieślniczych oraz segment napojów dietetycznych i funkcjonalnych odnotowują mocny wzrost. A ponieważ receptury są coraz bardziej złożone, równocześnie wzrasta popyt na elastyczne procesy i formaty opakowań. 

W świetle tych okoliczności producenci na stabilnych i rozwijających się rynkach całego świata korzystają z komponentów, systemów oraz zintegrowanych instalacji do produkcji i przygotowywania soków, syropów, napojów bezalkoholowych, koncentratów, kawy, alkoholu, wina i piwa. Poza innowacyjną dywersyfikacją towaru oraz podnoszeniem jakości produktu końcowego, przedstawicie branży coraz bardziej troszczą się o ekologiczną i zrównoważoną produkcję napojów i alkoholi, a rozwiązania tego typu są coraz powszechniej integrowane z nowoczesnymi instalacjami. 

Ekologia przede wszystkim

Rośnie nie tylko globalna populacja, lecz również średni poziom dochodu per capita. A ponieważ perspektywy sprzedażowe dla technologii przetwórczej rosną wraz ze wzrostem dochodu gospodarstw domowych, GEA coraz mocniej zaznacza swoją pozycję na rozwijających się rynkach produkcji i przygotowywania napojów i alkoholi w Chinach, Indiach, Rosji i w Europie Wschodniej. Ponadto przy nasilających się zjawiskach urbanizacji i migracji ludzi do miast GEA pragnie również opracowywać innowacyjne rozwiązania pod kątem inteligentnego przetwórstwa żywności, napojów i alkoholi oraz ekonomicznego zużywania zasobów energetycznych.

Dostępne są technologie takie jak napełnianie sterylne, odśrodkowe oddzielanie i filtracja, zaawansowane systemy destylacyjne, skuteczniejsze instalacje grzewcze i chłodzące, zakłady redukujące emisję zanieczyszczeń oraz akcesoria czyszczące, które minimalizują pobór istotnych ekologicznie materiałów i ograniczają zużycie wody, paszy naturalnej oraz zasobów. Na szczęście wydajniejsza, modułowa konstrukcja instalacji, prosty montaż i niskie nakłady konserwacyjne pozwalają klientom z branży napojów i alkoholi cieszyć się znacznie niższymi kosztami roboczymi przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu jakościowych i ekologicznych parametrów w systemach produkcji.

„Pragnienie klientów, aby chronić środowisko dla przyszłych pokoleń staje się coraz istotniejszym elementem prowadzenia działalności. Wszystkie zakłady produkcji żywności/napojów i alkoholi muszą przekazywać dane na temat realizacji wymogów środowiskowych oraz wypełniać cele inicjatyw związanych z ograniczeniem emisji CO2 oraz zużycia wody, a już niebawem klienci zaczną korzystać z tych danych, by podejmować bardziej świadome decyzje konsumenckie” — zauważył Ricardo Davi z zespołu d.s napojów i alkoholi GEA.

Specjalista ds. komunikacji marketingowej, Monica Melloni, dodała: „W GEA musimy stale opracowywać coraz lepsze rozwiązania technologiczne. Nie możemy sobie pozwolić na zbudowanie nowego sprzętu czy systemu, który nie będzie znacznie wydajniejszy — i zazwyczaj dużo mniejszy — przy zachowaniu takiego samego poziomu jakości. W dzisiejszych czasach rentowność jest definiowana w kontekście ekologii i zrównoważenia środowiskowego”.

„Mniejsze zużycie zasobów, pełna regeneracja energii, mniej części, ergonomia przestrzenna oraz lepsze warunki pracy: oto dzisiejsze argumenty handlowe. W niektórych kwestiach klienci postrzegają nas jako dobroczyńcow, ale producent towarów zbywalnych może osiągnąć dywersyfikację i zapewnić większe korzyści dla klientów tylko z pozycji lidera technologicznego. A tylko innowacyjne spółki mogą być liderami technologicznymi” — dodaje.

Ocalając zasoby, ratujemy planetę

Infografika GEA TechnologyTalks — Zrównoważone rozwiązania

Mniej więcej jedna trzecia dostępnych na całym świecie zasobów kawy rozpuszczalnej jest produkowana za pomocą urządzeń GEA, a jeden litr mleka z czterech pozyskuje się dzięki sprzętowi udojowemu naszej firmy. Ponadto pięćdziesiąt procent produkowanego piwa przechodzi przez co najmniej jeden komponent produkowany przez naszą firmę, a ponad ćwierć dostępnych zasobów przetworzonego mięsa była formowana, gotowana, grillowana lub smażona na sprzęcie marki GEA.

Należy wszakże pamiętać, że łańcuch produkcji żywności, napojów i alkoholi obejmuje wiele etapów i podmiotów, od rolników i dostawców, po firmy spedycyjne, sprzedawców detalicznych, konsumentów, aż wreszcie utylizatorów, a działalność wszystkich tych stron wywiera wpływ na środowisko. Aby należycie wdrożyć skuteczną strategię zrównoważonej ekologicznie produkcji, transportu, konsumpcji i recyklingu w łańcuchu dostaw żywności i źródeł odnawialnych, niezbędnym i zasadniczym warunkiem jest wspólne zaangażowanie wszystkich interesariuszy w całym cyklu życia produktu.

Każda zaangażowana osoba i spółka musi działać jako odpowiedzialny, niezależny podmiot oraz pełnoprawny członek większego zespołu. Poprawiając ślad węglowy oraz wprowadzając najlepsze praktyki, każda strona poprawia swoje wskaźniki środowiskowe na bezpośrednim obszarze aktywności handlowej, a ponadto pomaga motywować partnerów łańcucha spożywczego do poprawy wydajności, a także wzmacnia łańcuch dostaw, który jako cały organizm jest istotniejszy niż sama suma jego osobnych części.  

W ostatnim reporcie FoodDrinkEurope zauważono: „Niezliczone spółki z sektora żywności, napojów i alkoholi wprowadziły do swojej codziennej praktyki operacyjnej zarządzanie energią i emisją węgla, dzięki czemu osiągają imponujące rezultaty. Wyzwanie polega na tym, aby wyrównywać szansę spółek notujących słabe wyniki i zachęcać liderów do dalszej poprawy osiągów. Długoterminowe cele związane z redukcją celów wymagają nasilonych wysiłków biznesu, władz oraz społeczności badawczej, aby dostosować prace badawczo-rozwojowe do potrzeb przemysłu oraz pielęgnować gospodarczą konkurencyjność nowych technologii”.

Dzięki ekologicznie zrównoważonemu podejściu, branża żywności oraz napojów i alkoholi jest gotowa na stały wzrost w nadchodzących latach, będzie to związane z rosnącą globalnie populacją oraz wyższymi przychodami gospodarstw domowych, zwłaszcza na rynkach wschodzących. Zadaniem GEA jest dostawa innowacyjnych rozwiązań z zakresu inteligentnego przetwarzania żywności oraz napojów i alkoholi, a także oszczędne wykorzystanie zasobów, zapewnienie zdrowia ludzi i planety oraz tworzenie lepszego świata. 

Przejdź w górę
Wstecz