Lwia część dostępnego na świecie mleka i nabiału pochodzi z mleka, które daje 270 milionów krów dojnych. Według Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody (World Wildlife Fund, WWF) taka jest obecnie globalna populacja krów.

Od dobrobytu zwierząt to transportu chłodniczego

Niewielu z nas zastanawia się nad tym, że technologie są kluczowym elementem bezpiecznej, ekonomicznej i zrównoważonej produkcji mleka dolewanego do herbaty, kawy i płatków, zamienianego w sery lub jogurty lub będącego podstawowym składnikiem wielu mlecznych koktajli odżywczych czy mleka w proszku.

Przemysł globalny można podzielić na handlowe i prywatne przedsiębiorstwa, których rozmiar waha się od jednego zwierzęcia dającego mleko na potrzeby rodziny, po gigantyczne gospodarstwa mleczne, w których hodowane mogą być dziesiątki tysięcy zwierząt. Bez względu na rozmiar, współczesne gospodarstwa mleczne bazują na współczesnych technologiach hodowli i zapewniania dobrobytu zwierząt, udoju, zarządzania odchodami i przetwarzania mleka. Należy do tego dodać lokalne, regionalne, krajowe czy nawet międzynarodowe łańcuchy transportu i dostawy schłodzonego produktu.

Infografika GEA — Nowe pomysły na gospodarstwo mleczne przyszłości

Czynniki takie jak urbanizacja, zachodnia dieta, zwiększony dochód rozporządzalny oraz rzesze pracujących kobiet, a także towarzyszący tym zjawiskom rozwój klasy średniej — zwłaszcza w krajach rozwijających się — odpowiadają za rosnący popyt na świeże mleko oraz schładzane i stabilne termicznie mleka, mleka w proszku czy koktajle mleczne. A ponieważ zapotrzebowanie rosnąć nie przestanie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, konieczne będzie równoległe zwiększanie uzysku mleka oraz wydajności produkcyjnej. Wyzwaniem będzie ograniczenie zużycia energii i wody oraz lepsze zarządzanie odpadami.

Holistyczne podejście

GEA Farm Technologies dostarcza innowacyjne rozwiązania dla sektora hodowli bydła od 1926 roku, a dzisiaj jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań dla przemysłu mleczarskiego. Ponad 20-letnie doświadczenie w planowaniu gospodarstw mlecznych pozwala firmie stosować całościowe podejście, obejmujące zarządzanie i optymalizację wszystkich głównych czynności w gospodarstwie mlecznym, od zapewnienia zdrowia zwierząt i hodowli, po żywienie, automatyzację udoju, zarządzanie gnojowicą, konsumpcję wody i energii oraz niezwykle istotny serwis całodobowy. Dzięki temu kompleksowemu podejściu GEA nieustannie rozwija innowacyjne technologie dla „Gospodarstw mlecznych przyszłości”.

Rolnictwo w sąsiedztwie

Wraz ze wzrostem urbanizacji istnieje potrzeba produkcji większej ilości jedzenia, a gospodarstwa powinny być zakładane w pobliżu miast, ponieważ pozwoli to ograniczyć koszty transportu produktów, dostawy i siły roboczej, wyjaśnia Maren Lűth z działu Marketing Produktu, Gospodarstwa mleczne w GEA. Od biologicznych systemów filtrowania powietrza, służących do oczyszczania obór z amoniaku oraz nieprzyjemnych zapachów i kurzu, po recykling odpadów oraz wydajne energetycznie procesy i urządzenia — innowacyjne technologie będą kluczowym elementem, który ułatwi integrację gospodarstw mlecznych z obszarami miejskimi.

„Z jednej strony komercyjne gospodarstwa mleczne rosną, aby zwiększyć konkurencyjność, ale z drugiej strony muszą też pamiętać o potencjalnych skargach na hałas i zapach, dlatego powinny zoptymalizować wykorzystanie zasobów oraz wprowadzić skuteczne systemy zarządzania odpadami. Nowe i innowacyjne technologie pozwolą gospodarstwom przyszłości zyskać niezależność i autonomiczność, wydajność energetyczną oraz prowadzić działalność przyjazną środowisku, a także zapewnią optymalne zdrowie i dobrobyt zwierząt, aby zmaksymalizować jakość i uzysk mleka”.

Zarządzanie odpadami

Według szacunków przeciętna krowa mleczna produkuje od 40 kg do 70 kg gnojowicy dziennie. Jeśli spojrzymy na to w trochę szerszym kontekście, okaże się, że na przykład brytyjska populacja 2 milionów krów produkuje około 20 milionów ton gnojowicy rocznie, co po odjęciu wody przekłada się na około 2 miliony ton suchej masy. Cyfry te dowodzą, że zarządzanie gnojowicą będzie kluczowe dla przyszłości gospodarstw mlecznych, a zarządzanie gnojowicą będzie prawdopodobnie jednym z głównych czynników do uwzględnienia podczas planowania budowy nowego gospodarstwa mlecznego lub rozwijania istniejącego gospodarstwa. Wydanie zgody lub odmowa na etapie planowania może z dużym prawdopodobieństwem zależeć od systemu zarządzania gnojowicą — mówi Dr Lűth. GEA oferuje duży — i przeznaczony dla gospodarstw o różnych rozmiarach — asortyment zgarniaczy, mieszadeł do gnojowicy, separatorów, rozrzutników, systemów pomp do zbierania, magazynowania i wykorzystywania gnojowicy, na przykład poprzez oddzielanie wody i zamianę płynnej gnojowicy w kompost lub ekologiczną ściółkę. Skupiamy się już nie tylko na utylizacji gnojowicy, lecz również na wykorzystywaniu cennych zasobów, a GEA bierze aktywny udział w badaniach i opracowywaniu nowych technologii, które pozwolą wykorzystać gnojowicę, aby wypracować nową wartość dla gospodarstwa.

„Technologia GEA odgrywa kluczową rolę w zakładach uzyskiwania energii z odpadów (WTE)”, które generują biogazy poprzez fermentowanie odpadów rolniczych, w tym gnojowicy. Pozostałości fermentacyjne są zagęszczane poprzez odwodnienie, aby zapewnić tańszy transport, poza tym te zagęszczone odpady mają też potencjalnie wysoką wartość jako nawóz oraz mogą być spalone, aby wygenerować energię”.

Gospodarstwa mleczne zużywają ponadto bardzo dużo wody, a farma przyszłości powinna opierać się na technologiach pozyskiwania i powtórnego wykorzystania wody, na przykład w celu zmniejszenia konsumpcji wody podczas kluczowych cykli czyszczenia. Jest to kolejny obszar, który GEA aktywnie eksploruje, aby opracować oszczędne metody bezpiecznych środowiskowo rozwiązań dotyczących zarządzania wodą.

Innowacyjne technologie udoju

Skupienie się na standaryzacji i automatyzacji procedur takich jak podawanie paszy i udój będą kluczowymi aspektami skutecznego działania farmy przyszłości. Doświadczenie GEA obejmuje technologie automatycznego żywienia i pojenia, aby zapewnić optymalne żywienie krów i zapewnienie zdrowia, a także zautomatyzowane, nowoczesne i przyjazne krowom technologie udoju dopasowane do stad o każdym rozmiarze, które oferują optymalny przepływ pracy dla gospodarstwa mlecznego. Wiodąca na rynku seria Autorotor, czyli obrotowych hal udojowych, pozwala doić ponad 100 krów w godzinę, natomiast najnowsze innowacyjne rozwiązania, takie jak udój automatyczny i aparat udojowy IQ, pozwalają doić krowy szybko, delikatnie i wydajnie.

Komfort krów

Infografika GEA — 30 litrów mleka dziennie na krowę

Sprzęt i oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem mlecznym, na przykład DairyManagementSystem21, pozwala monitorować i raportować wszystkie prace i procesy w gospodarstwie, co pozwala rolnikom i kierownikom wiedzieć, ile ich krowy jedzą oraz ile mleka produkują. Zdrowie krów jest wyjątkowo palącą kwestią, mówi Dr Lűth, a holistyczne podejście do obór, połączone z technologiami obejmującymi boksy dla krów, czochradła, maty i systemy wentylacji obór, oferują wspaniały komfort dla krów. A ponieważ na zdrowie krów bezpośrednio wpływa odżywianie, szyte na miarę technologie GEA do zbilansowanego, automatycznego żywienia pozwalają szacować i wydawać optymalną ilość i zawartość paszy dla każdej krowy.

Technologia GEA, opracowana na bazie holistycznego podejścia do gospodarstw mlecznych, pozwala monitorować zdrowie krów i informować rolników, że dane zwierzę lub zwierzęta są w gorszej formie. Wykrycie choroby u nawet jednego zwierzęcia, na przykład dzięki zaobserwowaniu zmian w zachowaniu lub żywieniu, pozwala postawić szybką diagnozę i zaradzić problemowi na wczesnym etapie.

Większe, inteligentniejsze i nie tylko mleczne

Gospodarstwa rolne przyszłości niemal na pewno będą większe, a technologia GEA sprawi, że będą inteligentniejsze, bardziej wydajne, zrównoważone ekologicznie i wydajne energetycznie. Gospodarstwa mleczne jutra będą produkowały nie tylko mleko. Jest prawdopodobne, że energia używana do ogrzewania i oświetlana naszych domów będzie pochodziła z milionów ton gnojowicy, która będzie też używana jako nawóz odżywiający plony oraz ściółka dla bydła.

Przejdź w górę
Wstecz