INSTALACJA DO ODPAROWYWANIA I KRYSTALIZACJI TYPU ZLD STOSOWANA W BRANŻY HYDROMETALURGICZNEJ.

Troska o ochronę środowiska naturalnego oraz korzyści ekonomiczne z ponownego wykorzystania wody stały się przyczyną wzrostu zainteresowania przedsiębiorstw przemysłowych rozwijaniem nowych technologii ZLD do przetwarzania odpadów ciekłych.

Hybrydowy proces ZLD opracowano na potrzeby przetwarzania odpadów zawierających między innymi siarczan amonu, chlorek sodu oraz siarczan magnezu i potasu z fabryki wytwarzającej molibden, należącej do chilijskiej firmy Molymet. Przewiduje się, że proces pozwoli przetwarzać do 110 m3/godz. ścieków. Proces składa się z etapów wstępnego przetwarzania połączonego z oczyszczaniem solanki, wstępnego zagęszczania przy użyciu odwróconej osmozy oraz zagęszczania w stacji wyparnej z filmem opadowym wykorzystującej system mechanicznej kompresji pary. Etapy krystalizacji i oddzielania części stałych są dopełnieniem tego procesu, pozwalającego wytwarzać czystą wodę, którą można ponownie wykorzystywać w zakładzie produkcyjnym opartym na technologii ZLD.

Podczas gdy znane obecnie technologie są dosyć podatne na zanieczyszczenia i powstawanie stwardnień, prezentowany proces został opracowany specjalnie tak, aby usuwać zgrubienia i cząstki zanieczyszczające sprzed jednostek zagęszczających. Stosowanie odwróconej osmozy zamiast odparowywania pozwala znacznie obniżyć koszt i poprawić wydajność ekonomiczną całego procesu.

W celu dowiedzenia skuteczności procesu zastosowano testy laboratoryjne i pilotażowe, początkowo w zakładzie producenta urządzenia, a następnie w większej skali w budynku fabryki. Skupiliśmy się przede wszystkim na pełnym wytrąceniu wapnia, które stanowi najważniejszy warunek wstępny ekonomicznego wykorzystania późniejszych etapów zagęszczania (filtracji membranowej, odparowywania i krystalizacji), w taki sposób, by nawet stacja wyparna z filmem opadowym mogła być obsługiwana bez rozkładania, co uprościłoby ogólny projekt procesu.

Testy procesu zakończyły się sukcesem i świetnymi wynikami. Zwartość kluczowych związków, takich jak składniki powodujące zanieczyszczenia i stwardnienia, do których należą krzemionka koloidalna, mangan czy żelazo, może zostać obniżona do poziomu, który nie przekracza krytycznego stężenia.

Firma Molymet posiada wieloletnią tradycję przedsiębiorstwa przemysłowego będącego pionierem troski o środowisko. Od chwili jej powstania, tworząc konkretne środki, które pozwalają wykraczać poza narzucone prawem przepisy, firma stale podejmuje inwestycje i niezliczone działania mające na celu dbałość o środowisko i jego ochronę.

Oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków firmy Molymet stanowi w tym kontekście krok milowy. Wymagało ono zainwestowania 20 milionów dolarów amerykańskich. Od chwili wybudowania oczyszczalni firma zdobyła wiele nagród za swoją politykę środowiskową.

Wstecz