Od ponad 90 lat w słynnym regionie piwnym na północy Francji, w prowincji Artois blisko granicy z Belgią, a dokładniej w liczącej 330 mieszkańców wiosce Bénifontaine ulokowany jest browar. Ów browar jest z powodzeniem prowadzony od 1966 roku przez rodzinę Castelain. Browar słynie ze swojego lagera CH’TI, który otrzymał złoty medal na Brussels Beer Challenge 2013 i srebrny medal na European Beer Star 2013 w Monachium. Od początku 2013 roku te nagradzane piwa są warzone w warzelni dostarczonej przez GEA Brewery Systems.

COMPACT-STAR® jedzie do Francji

Historia_Klienta_Benifontaine2

GEA z przyjemnością podjęła się zadania stworzenia nowej warzelni dla tak słynnych francuskich piw. Browar Castelain Brewery określił ścisłe ramy czasowe i jasno zdefiniowane zadanie w zakresie projektu koncepcyjnego instalacji. Skupiono się nie tylko na spełnieniu najnowszych wymogów technologicznych, ale także na zaspokojeniu międzynarodowego popytu w perspektywie długoterminowej za pomocą elastycznego systemu, zwłaszcza, że przewiduje się stały wzrost tego popytu.

Aby osiągnąć ten cel, wybrano warzelnię GEA COMPACT-STAR®. Ta kompaktowa, modułowa i umożliwiająca rozbudowę koncepcja warzelni posiada szereg właściwości umożliwiających optymalizację procesu i jakości.

Uwzględnia warzelnię z trzema zbiornikami i systemem MILLSTAR® o przepustowości 5 t/godz. Warzelnię zainstalowano w nowym budynku, który wzniesiono specjalnie do tego celu. Na powierzchni 120 m² produkowane są partie piwa o ciężarze pierwotnym od 12° do 17°, proces przebiega z użyciem systemu COMPACT-STAR® z ilością wylania 100 hl zimnej brzeczki oraz masą napełnienia od 1,8 t do 2,3 t. Maksymalna zdolność produkcyjna to 7 partii piwa dziennie.

Elastyczne i kompleksowe rozwiązanie

GEARBOXX®

MILLSTAR® cechuje się kompaktową konstrukcją i zapewnia kondycjonowanie przez moczenie z niewielkim poborem tlenu. Zacier jest transportowany z dołu do zbiornika na zacier za pomocą pompy Mohno. Proces zacierania może odbywać się na dwa sposoby. Zbiornik do podgrzewania albo jest podgrzewany parą, albo dodaje się ciepłą wodę (zacieranie wlewu). Kadź filtracyjna o średnicy 4 metrów posiada powierzchnię zacierania wynosząca 12,5 m² z wolną powierzchnią filtra wynoszącą 14 % i obejmuje ważne funkcje technologii LAUTERSTAR®, takie jak noże „double-shoe” i pomiar różnicy ciśnień. Brzeczka słaba może zostać zebrana w zaizolowanym zbiorniku, a ciepła brzeczka słaba może następnie zostać dodana do MILLSTAR® podczas produkcji kolejnej partii. Kocioł wirowy/na brzeczkę jest wyposażony w kocioł wewnętrzny JETSTAR® i indywidualnie dostosowywany do minimalnej i maksymalnej ilości wylania, której wymaga browar.

Samodzielne, skuteczne i wyposażone w prostą automatykę
Ponieważ browar produkuje zarówno piwa górnej, jak i dolnej fermentacji, system chłodzenia zaprojektowano jako dwustopniowy wymiennik ciepła. Brzeczka przepływa do modułu dawkowania drożdży w odpowiedniej temperaturze. Dzięki modułom napowietrzania GEA brzeczka trafia do fermentowni z zawartością tlenu wynoszącą do 12 ppm.

Jako specjalista w zakresie integracji procesu GEA zintegrowała niektóre z istniejących modułów przetwórczych browaru Castelain w ramach nowej warzelni. W ten sposób uzyskano jednorodny, wyższy poziom techniczny całego systemu i zoptymalizowano proces produkcji. System automatyzacji GEARBOXX® to otwarty system bazujący na ILTIS. Pozwala sterować nową warzelnią COMPACT-STAR®. Aby uzyskać większe bezpieczeństwo, monitorowanie procesu jest realizowane przed dwa redundantne serwery. Istnieje możliwość dostosowania zarządzania wszystkimi recepturami oraz protokołami produkcyjnymi i laboratoryjnymi. Dzięki intuicyjnej obsłudze zapoznanie zespołu produkcyjnego oraz załogi laboratorium i kadry kierowniczej browaru Castelain z systemem automatyki GEARBOXX® nie stanowiło problemu. Wszystkie istotne dla produkcji informacje można przechowywać przez okres 9 miesięcy, a kadra kierownicza browaru ma możliwość kompleksowej kontroli.

Gotowość na przyszłość
System warzelni COMPACT-STAR® z możliwością rozbudowy stanowi część kontraktu browaru Castelain. Już wzięto pod uwagę potencjalną rozbudowę systemu. Podjęto odpowiednie środki ostrożności w zakresie konstrukcji, procedur i systemu. W ten sposób zagwarantowano elastyczność wyposażenia produkcyjnego w reakcji na rosnący popyt. Dzięki 5-zbiornikowej warzelni z systemem MILLSTAR® możliwe będzie maksymalne wykorzystanie instalacji, tj. produkcja 12 partii piwa dziennie.
Za sprawą systemu COMPACT-STAR® z GEA Brewery Systems browar w Bénifontaine bez wątpienia posiada w tej chwili rozwiązanie techniczne stanowiące najlepszą i najbezpieczniejszą podstawę dla browaru obecnej i przyszłej generacji.

Wstecz