Pragnąc skonsolidować swoje operacje w zakresie warzenia piwa pod adresem St James's Gate, Dublin 8 w Irlandii, spółka Diageo ostatnio zainwestowała 169 milionów euro w znany na całym świecie dom Guinnessa. Świadomy faktu, że zrównoważony rozwój i inwestycje są kluczowymi elementami długotrwałego sukcesu, zakład jest obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie i przyjaznych dla środowiska browarów na świecie.

Aby zwiększyć produkcję ekstraktu Guinnessa (GFE), który jest eksportowany na cały świat do lokalnego warzenia Guinnessa, projekt „Feniks” obejmował wdrożenie nowych systemów poboru i obsługi surowca, nową warzelnię, nową produkcję w niskiej temperaturze, jak również modyfikacje istniejącej produkcji w niskiej temperaturze, aby zintegrować istniejącą instalację ze znacznie ulepszonym chłodnictwem i energetyką oraz zwiększoną wydajnością. Zadanie GEA obejmowało stworzenie nowego obszaru produkcji w niskiej temperaturze, modernizację istniejącej produkcji w niskiej temperaturze oraz sekcji zimnej nowego procesu GFE oraz wprowadzenie nowych marek do portfolio zakładu przy St James’s Gate za sprawą dodatkowego sprzętu do przetwórstwa.

Organizacja przez GEA

Aby sprawnie ruszyć z projektem, GEA podjęła się większości pracy w zakresie projektowania i zakupów dla nowego obszaru produkcji w niskiej temperaturze oraz zapewniła zespół inżynierów, którzy zajęli się pracami montażowymi na miejscu, rozruchem i weryfikacją, jak również modyfikacjami. Lokalni eksperci GEA także wzięli na siebie odpowiedzialność za ogólne zarządzanie placem budowy, w tym koordynację czynności montażowo-rozruchowych, kontakt z wykonawcami robót budowlanych oraz zapewnienie zgodności z rygorystycznymi wymaganiami BHP na placu budowy. Harmonogram był napięty: prace projektowe rozpoczęły się w lipcu 2012 roku; pierwsze nowe zbiorniki zamontowano w lutym 2013 roku; natomiast obszar produkcji w niskiej temperaturze otrzymał pierwszą partię brzeczki z nowej warzelni w sierpniu tego samego roku.

Nowy obszar produkcji w niskiej temperaturze Nasz zakres

W ramach istniejącego obszaru produkcji w niskiej temperaturze GEA zaprojektowała i dostarczyła szeroką gamę sprzętu i usług, od montażu po weryfikację, w tym dwa nowe główne przewody brzeczki oraz linię zasilającą mycie w obiegu zamkniętym (CIP). Osiem istniejących zbiorników przerobiono do zastosowania jako zbiorniki magazynowe na piwo typu ale i lager, do których podłączono nowe obiegi chłodzenia glikolem/CO2 z filtrami parowymi oraz zaworami powrotnymi do mycia w obiegu zamkniętym (CIP).

Ponadto istniejący zbiornik do dojrzewania zmodyfikowano do wykorzystania jako zbiornik magazynujący odgazowany alkohol (DAL), a dwie nowe węglowe kolumny do uzdatniania wody zamontowano w miejsce istniejących urządzeń. Dokonano też modyfikacji w dwóch zatokach dla cystern oraz zbiorniku do propagacji drożdży, aby ułatwić czyszczenie w obiegu zamkniętym (CIP). Zastosowano trzy nowe pompownie stężonych środków chemicznych i linie dystrybucji.

Serię zmian dokonano w zaworach 21 zbiorników fermentacyjnych, łącznie z wymianą istniejących zaworów upustowych, nowymi zaworami w celu ułatwienia tymczasowej zmiany z istniejącej warzelni na nową (linie brzeczki i CIP) oraz nowymi układami zaworów, które przekierowały zbiorniki jasnego piwa w browarze przez system filtrów.

Nowy obszar produkcji w niskiej temperaturze, położony w pobliżu istniejącej sekcji produkcji w niskiej temperaturze, może obecnie pochwalić się dziewiętnastoma nowymi zbiornikami fermentacyjnymi oraz ośmioma nowymi zbiornikami do dojrzewania/magazynowymi na piwo typu ale i lager. Zbiorniki są ustawione na ramie nośnej wraz z sekcjami chłodzenia z odprowadzeniem ku górze zbiornika, izolacją i obudową. Pokrywa górna zbiornika została przygotowana pod montaż zaworu i oprzyrządowania GEA, natomiast kołnierz wylotowy zbiornika pionowego łączy się z zestawem zaworów ECO-MATRIX®. Co więcej zamontowano także specjalne wyposażenie niezbędne do produkcji Budweisera. Nowe zbiorniki do propagacji drożdży oraz zbiorniki magazynowe na ale/lager także umieszczono w nowym obszarze produkcji w niskiej temperaturze, wraz z filtracyjnym systemem odzysku piwa z membraną ceramiczną. Wreszcie w obszarze produkcji w niskiej temperaturze zabudowano dwa nowe stanowiska czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) zbiorników/rurociągu, jak również osobne moduły CIP do instalacji filtrującej i stabilizującej.

Projekt instalacji do mieszania napoju

Kluczem do rozbudowy zakładu przy St James’s Gate było utworzenie nowej instalacji do koncentratu ekstraktu Guinnessa (GFE), zwanej instalacją do mieszania napoju lub BBA Aby zrealizować projekt, GEA zamontowała estakadę ze stali nierdzewnej wraz z chodnikiem wokół zbiorników CIP, DAL oraz zbiorników ulażowych oraz ulokowała osiem dostarczonych przez klienta zbiorników, w tym trzy zbiorniki magazynowe oraz pięć zbiorników jasnego piwa w zachodniej części budynku BBA. Prace obejmowały podłączenie rur do wylotów zbiorników oraz złączy czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP). W górnej części zbiorników zamontowano sprzęt GEA, aby zapewnić ochronę zbiornika.

GEA dostarczyła szereg nowych zbiorników, w tym cztery zbiorniki CIP, recyrkulacyjny zbiornik buforowy, zbiornik na składniki mniejszościowe oraz zbiornik DAL. Zamontowane zostały prefabrykowane elementy instalacji, takie jak moduły wymienników ciepła i kolektory zaworów, jak również pompy, oprzyrządowanie, zawory i różne mniejsze urządzenia oraz dopasowane zostało orurowanie zapewniające połączenie z CIP, chłodnictwem i energetyką. Systemy sterowania, zdalne panele We/Wy, szafki zaworowe oraz połączenia elektryczne (zasilanie, sterowanie i pneumatyka) dla nowo zainstalowanego sprzętu zostały zamontowane i przetestowane. Wreszcie, aby ukończyć projekt BBA, ponownie zainstalowano pasteryzator i powiązany sprzęt (rury podtrzymujące temperaturę, zbiornik buforowy, napełniarkę DPPL i przenośnik oraz dwa zbiorniki ulażowe) z browaru Waterford należącego do spółki Diageo. 

Dodatkowa zdolność warzenia piwa

Po ukończeniu nowego obszaru produkcji w niskiej temperaturze, firma Diageo podjęła decyzję o rozbudowie zdolności magazynowej zakładu przez zastosowanie sześciu nowych zbiorników magazynowych. Raz jeszcze firmie GEA powierzono projekt, dostawę sprzętu, montaż, rozruch i weryfikację nowych zbiorników (dostarczonych i ulokowanych przez klienta) w zakresie inwestycji.

Wstecz