Przyjazna środowisku i skuteczna praca podczas nadawania —dzięki wysokotemperaturowym pompom ciepła thermeco2 ze sprężarkami półhermetycznymi GEA nic nie jest kwestią przypadku u nadawcy Südwestrundfunk w Baden-Baden na południu Niemiec. Zapewniona jest stała i równoczesna dostawa ogrzewania i klimatyzacji.

Nadawca polega na pompie ciepła z transkrytycznymi sprężarkami HG34 CO2 T marki GEA

Najwyższe skupienie podczas pracy u niemieckiego nadawcy

W trakcie planowania i produkcji programów telewizyjnych oraz radiowych wymagany jest najwyższy poziom skupienia. Oznacza to, że różne budynki administracji, produkcji i centrum danych nadawcy Südwestrundfunk (SWR) w Baden-Baden muszą być ogrzewane nawet w lecie i również klimatyzowane nawet w zimie.

Wymagana jest stała i równoczesna dostawa ogrzewania i chłodzenia. Poszczególne budynki są zaopatrywane w ciepło i klimatyzację z sieci obejmującej cały obiekt.

Pompa ciepła thermeco2 HHR 360 z łącznie czterema transkrytycznymi sprężarkami HG34 CO2 T z GEA dba o to, aby istniejące temperatury w sieci ogrzewania i chłodzenia mogły być równocześnie dostarczane temu nadawcy w Baden-Baden. 

Dzięki procesowi transkrytycznemu możliwe jest użycie jednostopniowej pompy ciepła do transportowania ciepła z sieci zimnej wody klimatyzacyjnej do wysokotemperaturowej sieci ogrzewania (zasada odzyskiwania ciepła lub skojarzonego ogrzewania i chłodzenia).

Umożliwia to generowanie chłodzenia z odzyskiwaniem ciepła na wysokim poziomie temperatury. 

Moc chłodzenia lub grzania pompy ciepła jest regulowana na czterech poziomach za pomocą włączania i wyłączania czterech sprężarek. Możliwa jest także płynna, stopniowa zmiana mocy sprężarki. Moc urządzenia jest regulowana zgodnie z obciążeniem chłodniczym (temperatura zimnej wody w dystrybutorze).

Sprężarki pracują z użyciem naturalnego i przyjaznego środowisku czynnika chłodniczego R744 (CO2), który można także stosować w przyszłości bez ograniczeń — na przykład zgodnie z rozporządzeniem w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych — z uwagi na jego niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (współczynnik globalnego ocieplenia GWP = 1). 

Główne dane techniczne wysokotemperaturowej pompy ciepła:

  • Wydajność cieplna: 311 kW w temp. 80 / 40°C z możliwością płynnej, stopniowej regulacji
  • Moc chłodzenia: 200 kW w temperaturze 12/ 6°C
  • Zużycie energii elektrycznej: 111 kW
  • COP dla skojarzonego ogrzewania i chłodzenia: 4,6
  • Zmniejszenie emisji CO2: 45%
  • Redukcja kosztów ogrzewania: 34 % (w oparciu o energię grzewczą pompy ciepła)

Wstecz