GEA optymalizuje wykorzystanie instalacji w starym browarze Gutmann

System czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) w bawarskim browarze Gutmann produkującym piwo pszeniczne

Produkujący piwo pszeniczne browar Gutmann w bawarskim Titting jest browarem rodzinnym od 1855 roku. Od 1913 roku w Titting produkuje się piwo pszeniczne. W międzyczasie rodzina Gutmannów wyspecjalizowała się w tym gatunku piwa i wciąż wykorzystuje pierwotną, tradycyjną metodę jego produkcji. Oprócz stale wysokiej jakości produktu, ważną kwestią dla browaru jest oszczędność zasobów naturalnych. Jest to element systemu zarządzania ochroną środowiska przez browar, który jest certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 14001:2004.. Jednym z celów jest ciągła redukcja poboru energii i wody.

W ramach tych wysiłków w 2009 roku dokładnie zbadano procesy czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) w browarze. GEA zaprezentowała nową koncepcję CIP i wykazała jej zalety w bezpośrednim porównaniu z istniejącym procesem CIP. Poprzednia koncepcja CIP browaru Gutmann obejmowała automatyczne mycie zbiorników w następującej kolejności: kadź zacierna nr 1, kadź zacierna nr 2, kadź filtracyjna, zbiornik do uruchomienia wstępnego, kocioł na brzeczkę, Whirlpool. Po czyszczeniu zbiorników do warzenia piwa, rury były ręcznie czyszczone żrącym środkiem. Koncepcja modernizacji opracowana przez GEA umożliwia wspólne czyszczenie zbiorników i rur, zatem nie jest potrzebny żrący środek czyszczący.

Dokładne monitorowanie procesu czyszczenia

Piwowar Richard Hofmeier w warzelni

Aby umożliwić bezpośrednie porównanie, system CIP browaru Gutmann został przygotowany do istniejącej metody czyszczenia dokładnie w ten sam sposób, co do zmodernizowanego procesu czyszczenia oraz wykonano dozowanie środków czyszczących. W ten sposób zagwarantowano, że zbiorniki CIP nie tylko miały to samo stężenie substancji, ale także tę samą temperaturę i stopień napełnienia. Następnie wyzerowano wszystkie odczyty liczników w systemie sterowania procesem (czasy pracy pomp, wodomierzy i przepływomierzy dla koncentratorów detergentów). Dla obydwu metod wymagane było jednorazowe dodatkowe dawkowanie substancji żrącej i kwasu pomiędzy etapami czyszczenia, aby zapewnić jego skuteczność. Na koniec czyszczenia warzelni wszystkie środki czyszczące w zbiornikach CIP zagęszczono raz jeszcze, aby przywrócić sytuację początkową i w ten sposób umożliwić bezpośrednie porównanie dwóch odmiennych metod. Przeprowadzono obserwację i wykonano dokumentację obydwu procesów czyszczenia. Określono czas zalegania, pobór energii elektrycznej oraz środków czyszczących, H2O2 - środków intensyfikujących czyszczenie i wody.

Porównanie wykazało, że po modernizacji CIP przez GEA zredukowano pobór środków czyszczących. Nowy układ obszarów CIP miał ponadto pozytywny wpływ na pobór energii podczas czyszczenia. Wyższy pobór energii w przypadku poprzedniej koncepcji można powiązać z zastosowaniem żrącej substancji.

Wynikłe korzyści:
Modernizacja procesów CIP pozwala uzyskać około 3 godzin oszczędności czasu. Teraz piwowar nie musi przebywać w warzelni przez te 3 godziny, co pozwala klientom uzyskać oszczędność kosztów pracy. Ponadto nowa koncepcja umożliwia równoczesne prowadzenie procesów produkcji i czyszczenia CIP w warzelni. Jeżeli browar jest zainteresowany maksymalnym wykorzystaniem sprzętu, szczególnie w godzinach szczytu, to tutaj występuje największy potencjał oszczędności. Ponieważ bezpieczeństwo produktu jest zapewnione w kompletnym systemie rur poszczególnych sekcji instalacji, produkcję można zacząć wcześniej, co skutkuje dodatkową wydajnością
Maksymalne bezpieczeństwo produktu było jednym z kluczowych wymagań projektowych. Nowoczesna koncepcja CIP od GEA to użyteczny instrument pozwalający zwiększyć produkcję za pomocą zaledwie niewielu modyfikacji mechanicznych. W ostatecznej ocenie koncepcja CIP opracowana w Kitzingen miała istotne zalety w zakresie kosztów i poboru energii z równoczesnym wzrostem dyspozycyjności instalacji. Po przygotowaniu koncepcji i złożeniu zamówienia GEA potrzebowała zaledwie 4 miesięcy na pomyślną realizację i rozruch.

Wstecz