Najnowocześniejsza weryfikacja czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) z użyciem SMW 100 do czyszczenia zbiorników w browarze Tucher w Fürth. Podczas budowy nowego browaru Tucher absolutny priorytet nadano bezpieczeństwu procesu warzenia piwa w połączeniu z układem instalacji pozwalającym na wydajne wykorzystanie zasobów.

Orbitalne urządzenie czyszczące do zbiorników Tornado
Orbitalne urządzenie czyszczące do zbiorników Tornado

W rezultacie do czyszczenia wybrano myjki orbitalne wykonane przez GEA wraz z czujnikiem SMW 100 do weryfikacji mycia w obiegu zamkniętym. Zbiorniki fermentacyjne przeznaczone do czyszczenia mają pojemność 2400 hl, średnicę 4,1 m oraz wysokość całkowitą 22 m. 

W przeciwieństwie do systemów konwencjonalnych kompaktowa głowica urządzenia SMW 100 zawiera kompletną elektronikę i oprogramowanie do oceny, a w porównaniu z innymi produktami, moduł jest znacznie wydajniejszy kosztowo. Opatentowany czujnik w sposób ciągły monitoruje działanie myjek orbitalnych w zbiornikach. Podczas czyszczenia przesyłany jest ciągły sygnał do systemu sterowania; przerwanie sygnału natychmiast wskazałoby na wystąpienie usterki. 

Działanie czujnika SMW 100:

Czujnik monitorujący SMW 100
Czujnik monitorujący SMW 100

Te czujniki do weryfikacji czyszczenia i metody działania są unikalne. Nie ma na rynku porównywalnych systemów; inne systemy albo rejestrują ciśnienie strumienia, albo wykrywają hałas w zbiorniku.

Dzięki swojej konstrukcji fizycznej, czujnik ciśnienia może rejestrować tylko te strumienie, które bezpośrednio uderzają w czujnik, co nie działa w przypadku obrotowej dyszy czyszczącej. Jeżeli w ogóle, to czujnik rejestruje strumienie jedynie w sposób nieciągły. Stąd niemożliwe jest dokładne monitorowanie schematów przepływu strumieni lub dyszy rozpyłowych!

Hałas w tle może jedynie posłużyć do wykrywania, czy płynie ciecz czyszcząca. Ale nie do tego, czy myjka się obraca lub czy schematy przepływu strumieniowego są prawidłowe, czy też może dysze rozpyłowe są zatkane!

Specjalny proces umożliwia SMW 100 monitorowanie działania myjki podczas okresu integracji trwającego ok. 20 sekund. Jeżeli żaden strumień nie przepływa przez czujnik w tym czasie, sygnał wyjściowy czujnika wyłącza się, a czujnik sygnalizuje, że myjka jest nieruchoma. Kolejną funkcję umożliwia zmiana sygnału w czujniku. Każdy rejestrowany strumień jest sygnalizowany przez ustawienie wyjścia czujnika, tak aby każdy strumień mógł być wykrywany przez elektronikę na dalszym etapie (opcjonalnie). Umożliwia to monitorowanie schematu czyszczenia, a tym samym całego procesu czyszczenia. Ewentualnie możliwe jest także wykrycie zatkanej dyszy rozpyłowej. Ogólnie rzecz ujmując, system SMW 100 dostarcza inteligentną technologię wykrywania, która do tej pory w takiej formie nie istniała. 

Wstecz