Wykorzystanie wiedzy GEA na temat suszenia natryskowego i opracowywania mieszanin pozwala precyzyjnie regulować aerodynamiczny rozmiar cząstek oraz właściwości przepływu. Dlatego jest łatwiej niż wcześniej produkować terapie pod postacią sypkich cząstek o małym rozmiarze aerodyniamicznym, nadających się do inhalacji. Inhalacja jako metoda podania jest szczególnie istotna dla komercyjnych związków biologicznych, takich jak hormony, peptydy oraz białka narażone na degradację w wypadku trawienia.

Od opracowania formuły do produkcji

Suszenie natryskowe jest najczęściej stosowanym procesem w formowaniu i suszeniu cząstek. Jest dopasowane do ciągłej produkcji suchych substancji stałych w proszku lub cząstek aglomerowanych albo z płynnego surowca. Surowiec obejmuje roztwory, emulsje oraz pompowane zawiesiny. Technologia taka jest idealna, gdy produkt końcowy musi być zgodny z określonymi standardami jakości, takimi jak dystrybucja rozmiaru cząstek, zawartość pozostałej wilgoci, gęstość nasypowa oraz morfologia cząstek.

Suszenie natryskowe zapewnia niezrównaną kontrolę nad cząstkami oraz pozwala wypracować wcześniej nieosiągalne metody dostarczania leków jak również właściwości molekularne. Te zalety pozwalają na korzystanie z wcześniej nieosiągalnych metod dostarczania leków i właściwości cząsteczkowych.

Suszenie natryskowe jest prostym, szybkim, odtwarzalnym i łatwym do opracowania procesem produkcji, który intensywnie przebadano pod kątem systemów podawania leków stosowanych w chorobach płuc. Ma potencjał generowania bardzo rozpraszanych proszków do inhalacji ze średnim rozmiarem cząstek na poziomie 2–3 μm z regulowaną morfologią cząstek. 

Suszenie natryskowe umożliwia produkcję suchych proszków do inhalacji o wstępnie ustalonej specyfikacji w celu dostarczania ich do płuc (lekkie cząstki w rozmiarze 0,5 — 3,3 μm absorbowane przez pęcherzyki płucne). Leczenie chorób takich jak astma, gruźlica, cukrzyca i bakteryjne infekcje płuc to odpowiednie zastosowania dla cząstek suszonych natryskowo. Kluczowe korzyści tej technologii obejmują kontrolowanie rozmiaru i morfologii cząstek. Dzięki temu, że metoda przebiega w sposób bardzo mało inwazyjny, może być ona stosowana nawet do materiałów wrażliwych na ciepło, takich jak leki otrzymywane z białek. Ostatnie odkrycia oferują nowe możliwości w zakresie suszenia natryskowego w skali laboratoryjnej oraz eliminują słabe punkty tradycyjnych suszarek rozpyłowych, na przykład ograniczony odzysk, a także pozwalają suszyć natryskowo miligramowe próbki. 

Użytkownik

Proces suszenia natryskowego jest całkowicie uzależniony od składu produktu. Niektóre produkty można wysuszyć bardzo łatwo, a suszenie innych jest bardzo problematyczne. W tym kontekście należy zauważyć, że projekt suszarki GEA oraz wybrane parametry pozwalają zapewnić

  • najwyższą jakość produktu,
  • niski pobór energii,
  • ochronę środowiska,
  • długi czas obsługi pomiędzy czyszczeniem,
  • wypełnienie dyrektyw UE.

Nasza metoda DRYNETICS™ wspiera inżynierów projektowych podczas ustalania parametrów suszenia natryskowego oraz co za tym idzie rozmiaru suszarki rozpyłowej. 

Wstecz