Świeże produkty i doskonale chłodzona żywność — W supermarkecie Rimi w Kłajpedzie na Litwie nic nie zostawiamy przypadkowi dzięki opartemu na CO2 systemowi dla sieci handlowych, który działa jako system sprężarki booster. Hipermarket należy do sieci Rimi Baltic, jednej z wiodących sieci sprzedaży detalicznej w krajach bałtyckich, skupiającej ponad 230 sklepów (supermarketów, hipermarketów, sklepików osiedlowych, centrów dystrybucyjnych itp.).

W supermarkecie używane są szafy z trzema transkrytycznymi i dwiema podkrytycznymi sprężarkami GEA CO2.

Szafa ze sprężarkami CO2

W 2014 roku ROLVIKA zainstalowała system sprężarkowy typu booster na CO2 w hipermarkecie w Kłajpedzie, trzecim co do wielkości mieście na Litwie. ROLVIKA dostarcza rozwiązania sprzętowe zapewniające chłodzenie, handel oraz przygotowywanie pokarmu, a także usługi techniczne dla sieci detalicznych i przemysłowych na Liwie, Łotwie, Białorusi oraz w innych krajach.

System chłodzenia w litewskim hipermarkecie składa się z 48 szaf i chłodni o średniej temperaturze oraz 9 szaf i chłodni o niskiej temperaturze. Moc wynosi 120 kW przy temperaturze odparowywania na poziomie -10°C (średnia temperatura) oaz 11 kw przy temperaturze odparowywania na poziomie -35°C (niska temperatura).

Sprężarki GEA CO2 zapewniają optymalne chłodzenie wszystkich pokarmów w hipermarkecie. Agregat sprężarkowy systemu chłodzenia jest wyposażony w pięć półhermetycznych sprężarek GEA zaprojektowanych specjalnie z myślą o systemach CO2. Trzy transkrytyczne sprężarki HGX34 CO2 T są używane do chłodzenia w średniej temperaturze, a dwie podkrytyczne sprężarki HGX12e CO2 gwarantują chłodzenie w niskiej temperaturze.

System działa na bazie naturalnego czynnika chłodniczego R744 (CO2), który ma bardzo niski współczynnik globalnego ocieplenia (GWP) o wartości 1 i może być postrzegany jako neutralny czynnik chłodniczy.

Główne sprężarki w każdej części są wyposażone w przetwornik częstotliwości. Opcja ta pozwala zoptymalizować elementy obsługi systemu oraz wpływ zużycia energii na system chłodzenia. Agregat jest sterowany za pomocą urządzeń „pRack” Carel.

Do chłodzenia gazu CO2 używana jest wysokociśnieniowa chłodnica gazu „Guntner” z przewodami ze stali nierdzewnej. Urządzenie jest wyposażone w wiatraczki, które spełniają wymogi wydajnościowe Dyrektywy dla produktów związanych z energią 2009/125 /WE. 

W systemie stosowana jest zasada odzysku ciepła, dzięki której energia pozyskana z szaf chłodniczych i chłodni może zostać wydajnie wykorzystana, na przykład do ogrzewania lub dostarczenia ciepłej wody do hipermarketu. Pozwala to ograniczyć zużycie gazu ziemnego lub energii na potrzeby ogrzewania, a także koszty operacyjne danego hipermarketu.

Wszyscy użytkownicy dysponują oddzielną płytą sterowania ze sterownikiem automatycznym, sondami i przetwornikami ciśnienia. Wszystkie sterowniki są podłączone do systemu monitoringu, który pomaga koordynować punkty obsługi albo generować alerty o błędach.

Aplikacja zainstalowana przez firmę ROLVIKA jest używana od maja 2014 roku. Jest to druga, choć nie ostatnia instalacja CO2 w hipermarkecie, wprowadzona przez spółkę w 2014 roku. Agregat skonstruowała włoska firma SCM Frigo Italy.

Wstecz