GEA udowodniła zdolność do zastosowania swojej fachowej wiedzy w zakresie chłodnictwa procesowego, aby spełnić wymagania firmy Linde Engineering North America — w ramach ulokowanej w Stanach Zjednoczonych inwestycji — od etapu produkcji po chłodnictwo i odparowanie cieczy.

Klient

Firma Linde Engineering North America Inc. (LENA) należy do Grupy Linde, wiodącego na świecie przedsiębiorstwa gazowo-inżynieryjnego. LENA dostarcza technologię, inżynierię, zaopatrzenie i budownictwo dla zakładów gazu syntezowego oraz instalacji petrochemicznych, jak również rafinerię Selas do przetwarzania cieczy oraz opalane urządzenia petrochemiczne.

Systemy chłodzenia — kluczowy wymóg przemysłu

Rafinerie, instalacje petrochemiczne oraz zintegrowane kompleksy chemiczne polegają na wielkich systemach chłodzenia w celu płynnego i bezpiecznego prowadzenia codziennych operacji. Te systemy często wykorzystują amoniak (NH3) — naturalny, skuteczny pod względem termodynamicznym i opłacalny czynnik chłodniczy. 

Wyzwanie postawione przez klienta

Firma Linde zażądała projektu i wykonania pełnowymiarowego agregatu chłodniczego z funkcją chłodzenia na trzech poziomach temperatury (-37/-5/+5°C) dla różnych zastosowań procesowych w instalacji do produkcji amoniaku.

Uwarunkowania

Procesy przemysłowe wymagają magazynowania amoniaku w wielkich zbiornikach o niskim ciśnieniu i niskiej temperaturze. Zwłaszcza w lokalizacjach, gdzie występują gorące pory roku, przekazywanie ciepła z otoczenia do zbiornika zasobnikowego stanowi ważną kwestię z punktu widzenia operatorów instalacji. Jedną z oznak wymiany ciepła jest tworzenie się pary zwanej oparami skroplonego gazu (ang. BOG). Izolacja zbiornika odgrywa ważną rolę w ograniczaniu powstawania tych oparów do normatywnej wartości odniesienia.

Rozwiązanie

Linde widok wewnątrz

Zaawansowane technologicznie rozwiązanie GEA obejmuje projekt modułu odparowania zaprojektowanego specjalnie dla strumienia oparów skroplonego gazu ze zbiornika amoniaku oraz czynników chłodniczych w fazie parowej, które są wytwarzane, gdy ponownie upłynniony amoniak z modułu odparowania jest zwracany do zbiornika amoniaku. To rozwiązanie zostało sprawdzone w skrajnie niskich i wysokich temperaturach otoczenia oraz pod kątem specyfikacji wymagających technicznie projektów. Zdolność przetwórcza agregatu chłodniczego instalacji amoniaku to 40 t/godz., podczas gdy powiązany z nim moduł odparowania zapewnia chłodzenie w celu skraplania przepływu oparów skroplonego gazu ze zbiornika amoniaku w okresach wyłączenia. Rolą modułu odparowania jest bezpieczne poradzenie sobie ze strumieniem oparów skroplonego gazu ze zbiornika amoniaku, jak również czynnika chłodniczego w fazie parowej wytwarzanego, gdy ponownie upłynniony amoniak z modułu odparowania jest zwracany do zbiornika amoniaku.

Agregat chłodniczy instalacji amoniaku składa się z trzech sprężarek śrubowych o trzech różnych poziomach ciśnienia, aby przetwarzać różne strumienie pary procesowej, oraz odpowiednich wymienników ciepła i separatorów cieczy, aby sfinalizować proces chłodzenia. Pakiet związany z oparami skroplonego amoniaku dostarczony klientowi składał się ze sprężarki śrubowej do sprężania amoniaku w postaci gazowej i przesyłania go do skraplacza. Dzięki pracy sprężarki osiągany jest efekt chłodniczy, a obciążenie cieplne jest przekazywane z poziomu niskiej temperatury do poziomu wysokiej temperatury.

To rozwiązanie GEA stanowi przykład, w jaki sposób nasza fachowa wiedza w dziedzinie procesów chłodnictwa opartego na amoniaku pozwala zapewnić wysoce skuteczne i dopasowane systemy dla klientów na całym świecie. Zobowiązanie GEA do elastyczności oznacza, że inżynierowie potrafią, gdy jest to konieczne, opracować rozwiązania z technologiami sprężarek od innych dostawców. 

Wstecz