W gospodarstwie Landrynoise udowodniono, że można mieć dwie rzeczy jednocześnie — skutecznie transportować gnojowicę i cieszyć się dobrymi stosunkami z sąsiadami.

W gospodarstwie Landrynoise produkuje się około 16 milionów galonów (19 milionów galonów amerykańskich) gnojowicy rocznie.
W gospodarstwie Landrynoise produkuje się około 16 milionów galonów (19 milionów galonów amerykańskich) gnojowicy rocznie.

Gospodarstwo Landrynoise znajduje się w sercu St. Albert, małej społeczności w kanadyjskiej prowincji Quebec. W gospodarstwie mlecznym produkuje się około 16 milionów galonów (19 milionów galonów amerykańskich) gnojowicy, z czego 2 do 3 milionów wywozi się poza farmę. Od samego początku działalności, czyli od 1960 roku, gospodarstwo Landrynoise stale się rozwijało i wdrażało różne metody zarządzania gnojowicą. Ze względu na dużą ilość gnojowicy, którą trzeba wywozić na pola, właściciele gospodarstwa Landrynoise zdecydowali się trzy lata temu skorzystać z usług lokalnego wykonawcy, który posiada ciągnik z odpowiednim zbiornikiem. Daniel Landry, współwłaściciel gospodarstwa mlecznego, od razu zrozumiał, że posiadanie tego typu pojazdu pomogłoby w transporcie gnojowicy.

Rewelacyjna współpraca z GEA

Początkowo w gospodarstwie Landrynoise do transportu gnojowicy stosowano stary zbiornik na olej, który odpowiednio przystosowano do tego celu. Pracownicy GEA skontaktowali się z właścicielami gospodarstwa, którzy zgodzili się przetestować pół-cysternę do transportu gnojowicy z serii STR. Po fazie testowej właściciele gospodarstwa Landrynoise zdecydowali się kupić pół-cysternę.

Właściciele gospodarstwa Landrynoise współpracują z GEA od wielu lat. „To wieloletnia, otwarta współpraca. – tłumaczy Daniel Landry – Przygodę z GEA zaczęliśmy jeszcze jako firma J. Houle & Fils. To zespół pełen pasji, z oddaniem zajmujący się zarządzaniem gnojowicą. Wspólnie stworzyliśmy silną, opartą na zaufaniu relację, ponieważ wiemy, że uwzględniają nasze potrzeby i odpowiednio dostosowują sprzęt”.

Poprawa koordynacji w aplikacji gnojowicy

W gospodarstwie Landrynoise stosuje się pomocnicze zbiorniki na gnojowicę (każdy o pojemności miliona galonów), które znajdują się bezpośrednio w polu, na którym rozrzuca się gnojowicę. Dzięki pół-cysternie do transportu gnojowicy od GEA w gospodarstwie Landrynoise możliwe stało się transportowanie gnojowicy z głównego jej magazynu w gospodarstwie do zbiorników pomocniczych. Od pierwszego dnia rozrzucania gnojowicy na polu właściciele gospodarstwa Landrynoise szybko zrozumieli, że ten sposób pracy jest bardziej efektywny i skuteczny oraz pozwala utrzymać na niskim poziomie koszty związane z paliwem i wymianą opon w traktorze.

Stosowanie pomocniczych zbiorników na gnojowicę pozwala zwiększyć koordynację na poziomie zarządzania gnojowicą, umożliwiając gospodarstwu Landrynoise transportowanie gnojowicy przez cały rok. Gnojowica może być transportowana w sposób szybki i efektywny także poza sezonem (letnim lub zimowym) oraz składowana w zbiornikach pomocniczych do nadejścia kolejnego sezonu na rozrzucanie. Zapewnia to większą elastyczność podczas krótkich sezonów na rozrzucanie i pozwala właścicielom gospodarstwa Landrynoise reagować na niespodziewane zmiany pogody lub inne zaskakujące sytuacje.

Teraz niezauważeni przemierzamy miasta z naszą pół-cysterną. Nie różni się ona niczym od cystern przewożących propan lub olej napędowy.

Utrzymywanie dobrych relacji z sąsiadami

Możliwość transportowania gnojowicy przez cały rok zmniejsza korki związane z przejazdem maszyn rolniczych w okresie szczytu. Dla właścicieli gospodarstwa Landrynoise ważne jest utrzymywanie harmonijnych relacji pomiędzy gospodarstwem mlecznym a jego sąsiadami. Stosowanie pojazdu w pełni dostosowanego do transportu drogowego, takiego jak pół-cysterna do transportu gnojowicy z serii STR od GEA, poprawia wizerunek firmy w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy częstym widokiem są rozrzutniki płynnej gnojowicy ciągnięte przez bardzo szerokie traktory. Dla właścicieli gospodarstwa Landrynoise pół-cysterna do transportu gnojowicy z serii STR od GEA to ważny element kreowania pozytywnego wizerunku gospodarstw rolnych wśród mieszkańców St. Albert.

Wstecz