W 2011 roku GEA została poproszona o współpracę z firmą HVAC & Refrigeration Engineering (HVACR) Ltd. w celu realizacji specjalnego i szczególnie wymagającego kontraktu w Kuwejcie. HVACR to dostawca rozwiązań w zakresie ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa dla klientów w przemyśle naftowym i gazowym, morskim oraz petrochemicznym. Firma HVACR z siedzibą w Aberdeen (Wielka Brytania) otrzymała kontrakt na opracowanie i produkcję 27 chillerów dla klienta w Kuwejcie. Firma HVACR Ltd. zaufała sprężarkom GEA zgodnym z dyrektywą ATEX, aby podołać tak zwanemu kuwejckiemu wyzwaniu dotyczącemu chillerów (ang. „Kuwait Chiller Challenge”)

Sprężarki GEA zgodne z dyrektywą ATEX stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem w Kuwejcie

Chiller realizujący wyzwanie (ang. „Challenge”) w Kuwejcie

Stosowanie chillerów do klimatyzacji kontenerowych centrów nadzorczych jest wymagane w wielkim zakładzie petrochemicznym na polach naftowych i gazowych w Kuwejcie. Centra nadzorcze stanowią bowiem obszary zagrożone wybuchem. Ponadto lata w Kuwejcie są skrajnie gorące, a temperatura często przekracza 50°C. Z uwagi na te ekstremalne warunki klimatyczne oraz ryzyko eksplozji w obszarze centrów nadzorczych, GEA została poproszona o wsparcie firmy HVACR Ltd. przy tym projekcie.

Konkretnym wyzwaniem było zaprojektowanie chillerów zdolnych do otrzymania stałej temperatury wody w zakresie od 25°C do 30°C. Dodatkowym wymogiem było zastosowanie wyłącznie sprzętu z certyfikatem ATEX (z francuskiego: ATmosphèrs EXplosibles) przeznaczonego do użytku w takich obszarach niebezpiecznych. Unijna dyrektywa ATEX określa jednolite normy minimalne dotyczące pracy w obszarach zagrożonych wybuchem, a zatem w zasadniczy sposób przyczynia się do bezpieczeństwa i higieny pracy w takich miejscach.

Firmy, którym powierzono kontrakt, zastosowały systemy badawcze, aby zagwarantować wydajność i niezawodność systemów HVAC w skrajnych warunkach spotykanych w Kuwejcie. Zastosowana komora badawcza symulowała temperaturę od -40°C do +50°C, aby zweryfikować trwałość systemów HVAC w skrajnych warunkach klimatycznych. Sprężarki GEA zgodne z dyrektywą ATEX bez żadnych trudności przeszły badania związane z narażeniem na skrajne temperatury. Zespół ekspertów z HVACR Ltd. i GEA sprostał wyzwaniu i odniósł sukces, uzyskując pełną zgodność wszystkich chillerów z dyrektywą ATEX.

Wstecz