Zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym zrównoważony rozwój odgrywa ważną rolę. Przedsiębiorstwa motoryzacyjne zwracają większą uwagę na kwestie takie jak ochrona środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne. Aby spełnić swoje zobowiązanie wobec społeczeństwa, Volkswagen polega w trakcie procesu produkcji w Wolfsburgu na osuszaczach powietrza z thermea.Energiesysteme wyposażonych w transkrytyczne sprężarki CO2 z GEA.

Osuszacze powietrza ze sprężarkami GEA do osuszania sprężonego powietrza w procesie produkcji

Od 2013 roku Volkswagen korzysta z osuszaczy powietrza z thermea. Energiesysteme GmbH do osuszania sprężonego powietrza w procesie produkcji w Wolfsburgu. Osuszacz powietrza stosuje przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R744 (CO2).

R744 jest neutralny dla klimatu, a jego współczynnik globalnego ocieplenia (GWP) jest 1300-krotnie niższy niż w przypadku powszechnie stosowanego czynnika chłodniczego R134a należącego do fluoropochodnych węglowodorów. Poza tym czynnik chłodniczy R744 jest niepalny i wymaga jedynie minimalnych środków bezpieczeństwa (klasyfikacja bezpieczeństwa A1).

Osuszacze chłodnicze na sprężone powietrze thermeco2 są wyposażone w cztery transkrytyczne sprężarki HG34 CO2 T z GEA. Oprócz niezawodnego osuszania sprężonego powietrza, to zastosowanie gwarantuje także zalety cenowe dzięki korzyściom wynikającym z odzyskiwania ciepła: Energia cieplna otrzymywana z powietrza w sprężarce w trakcie procesu kondensacji może być odzyskiwana na wysokim poziomie temperatury.

Dzięki takiemu odzyskiwaniu ciepła, które jest możliwe za pomocą zarządzania procesem transkrytycznym czynnika chłodniczego CO2, osiągnąć można temperaturę dostawy sięgającą 90°C. W ten sposób operatorzy mogą zużyć mniej energii pierwotnej podczas wytwarzania ciepła do procesu produkcji. Dzięki odzyskiwaniu ciepła osuszacze powietrza same się refinansują.

Wstecz