W ostatnich latach jesteśmy świadkami znacznego rozwoju technicznego, pozwala to zwiększyć skuteczność technologii granulacyjnej oraz opracowywać optymalne rozwiązania dla każdej mieszanki produktów i zestawienia produkcyjnego. GEA pozostaje na tym polu liderem, inspirując te innowacje oraz dokładając wszelkich starań, aby dostarczyć rozwiązanie dopasowane do zastosowań granulacyjnych.

Doświadczenie, ekspertyza i know-how

  • Granulacja jest częstym wymogiem, aby poprawić sypkość proszku oraz mechaniczne właściwości tabletek.
  • Granulki są często uzyskiwane poprzez dodanie materiału wiążącego ciecze lub środków na bazie rozpuszczalników.
  • Większe ilości cieczy granulacyjnej pozwalają produkować węższe cząstki oraz bardziej szorstkie i twarde granulki; przez to zmniejszona zostaje proporcja drobnego granulatu.
  • Należy wiedzieć, jaka jest optymalna ilość cieczy do uzyskania danego rozmiaru cząstki, aby do minimum ograniczyć rozbieżności pomiędzy partiami.
  • Proces granulacji na mokro jest używany do poprawy sypkości, ściśliwości, biodostępności, jednolitości, właściwości elektrostatycznych oraz stabilności produktów w postaci stałej.
  • Rozmiar cząstek w granulacie jest determinowany przez ilość i prędkość podawania cieczy granulacyjnej.
  • Granulacja obejmuje przyczepianie się mniejszych cząstek i produkcję większych cząstek lub aglomeratów.
  • Kluczowy jest rozmiar cząstek: zbyt duże lub zbyt małe cząstki nie pozwalają produkować sypkich granulatów o wysokiej gęstości.
  • Istnieje wiele zmiennych pozwalających kontrolować proces granulacji, od prędkości dostarczania płynu granulacyjnego do czasu rezonancji komory granulatora, co wpływa na wielkość cząstek w różny sposób.
  • Dzięki czujnikowi online rozmiar cząstek jest mierzony w sposób błyskawiczny i ciągły w czasie rzeczywistym, co pozwala monitorować i kontrolować proces granulacji.
Wstecz