Firma Lotte Chilsung Beverage była nowicjuszem na rynku piw w Korei Południowej, gdy wystartowała z nową marką Kloud w 2014 roku. Piwo okazało się wielkim sukcesem, a istniejący browar Lotte Chilsung Beverage szybko osiągnął maksymalną zdolność produkcyjną. W kwietniu 2015 roku GEA uzyskała kontrakt na projekt, dostawę i montaż wyposażenia dla nowego browaru, który budowano od podstaw, aby potroić zdolność produkcyjną Lotte Chilsung Beverage.

Kloud Lotte Butelka

Lotte Chilsung Beverage (LCB) wchodzi w skład Grupy Lotte będącej na liście 10 największych azjatyckich przedsiębiorstw, do której należy ponad 50 spółek w Korei, Japonii i na terytoriach zamorskich. W 2014 roku firma LCB weszła na lokalny koreański rynek ze swoim wysokiej jakości piwem pilzneńskim w stylu niemieckim o nazwie handlowej Kloud. Koreańscy piwowarzy opracowali recepturę piwa Kloud w 100% ze słodu i chmielu zgodnie z niemieckimi przepisami „Reinheitsgebot” w zakresie czystości piwa, pozyskując najwyższej jakości składniki od niemieckich i czeskich plantatorów chmielu. 

Piwo Kloud od LCB osiągnęło szybki sukces na rynku koreańskim i w ciągu roku firma musiała znacznie zwiększyć zdolność produkcyjną, aby sprostać popytowi. Firma LCB poszukiwała doświadczonego partnera, z którym mogłaby współpracować nad budową i wyposażeniem konstruowanego od podstaw browaru o początkowej zdolności produkcyjnej wynoszącej 2 miliony hektolitrów rocznie. Po rozważeniu szeregu opcji firma przyznała GEA jednemu z wiodących na świecie producentów kompletnych browarów i wyposażenia browarniczego – kontrakt na projekt i budowę nowego browaru LCB.

Lotte przestrzega surowych wytycznych korporacyjnych w zakresie zrównoważonej produkcji oraz oszczędnego wykorzystania zasobów, a kryteria firmy podczas wyboru GEA jako dostawcy obejmowały jakość, skuteczność, elastyczność, niezawodność i ochronę środowiska. Zrównoważony rozwój stanowił główny priorytet przez całą fazę planowania i projektowania inwestycji.

GEA zaprojektowała browar od podstaw, umieszczając swoje najnowsze technologie i wyposażenie w nowej warzelni, sekcji produkcji w niskiej temperaturze oraz chłodnictwa i energetyki, od obsługi surowców po transport gotowego produktu do pakowania.Firma współpracuje z zaufanym lokalnym partnerem, Soo Nam Enterprise, w zakresie realizacji projektu i lokalnego wsparcia w Korei, oraz z firmą Lotte Engineering & Construction, która odpowiada za prace budowlano-montażowe. Czas budowy oszacowano na dwa lata, przewidując, że browar byłby gotowy do uruchomienia produkcji w połowie 2017 roku.

Nowa warzelnia mieści partie produkcyjne piwa o objętości 1200 hl i jest w stanie obsłużyć 12 partii w ciągu 24-godzinnego okresu pracy. Firma LCB wybrała system LAUTERSTAR®od GEA na potrzeby krytycznego procesu zacierania. System LAUTERSTAR® łączy najnowocześniejszą konstrukcję i optymalną pracę w zakresie zbierania i wypłukiwania brzeczki. Przetwarzanie jest monitorowane i steruje się nim za pomocą oprogramowania do automatyzacji MLM — wielofunkcyjnego zarządzania procesem zacierania, aby zagwarantować wysoką wydajność i jakość ekstrakcji.

W celu delikatnego gotowania brzeczki z niskim ciśnieniem pary GEA instaluje dwufazowy system gotowania brzeczki JETSTAR® do powolnego gotowania i odparowania. Wszechstronny system JETSTAR® daje piwowarom zdolność przetwarzania różnych rodzajów piwa, z których każdy ma własne cechy charakterystyczne. Instalacja systemu odzyskiwania energii GEA zredukuje o ponad 30% pobór energii do procesów podgrzewania.

Kloud Lotte Puszka

W zakresie sekcji produkcji w niskiej temperaturze firma LCB poszukiwała maksymalnej elastyczności wraz z najwyższym standardem bezpieczeństwa, lecz w rozsądnej cenie. Projekt produkcji w niskiej temperaturze obejmuje system orurowania GEA ECO-MATRIX® z podwójnymi zaworami mixproof GEA.

Dodatkowe wyposażenie GEA zamontowane w nowym zakładzie obejmuje natomiast system YEAST-STAR® do propagacji drożdży i zarządzania nimi. Natomiast w zakresie krytycznego procesu filtracji piwa GEA instaluje dwa systemy filtracji membranowej z membranami polimerowymi, z których każda będzie posiadała powiązaną wirówkę GEA wraz z systemem stabilizacji w linii oraz sterylnej filtracji na zimno. Taka konfiguracja z wbudowaną redundancją zapewni ciągłość pracy i pozwoli podnieść wydajność.

GEA dostarczyła również wielkie zewnętrzne zbiorniki cylindryczno-stożkowe (CCT) oraz zbiorniki jasnego piwa (BBT). Elementy zbiorników zostały prefabrykowane przez firmę Ziemann z Bürgstadt, a następnie zmontowane i zaizolowane na miejscu.

Automatyzacja procesu będzie realizowana z centralnej sterowni za pomocą systemu Braumat odpowiedzialnego za cały obszar produkcyjny, w tym obsługę surowców, chłodnictwo i energetykę.

Jako że czas prac budowlano-montażowych zaplanowano na około dwa lata, nowy zakład według harmonogramu ma być gotowy do produkcji w połowie 2017 roku.

Wstecz