GEA wykorzystuje swoją fachową wiedzę w zakresie sprężania i chłodnictwa procesowego, aby sprostać złożonym wymaganiom Tengizchevroil — wielkiej firmy zajmującej się produkcją olejów.

Służymy wielkim przedsiębiorstwom wielonarodowym

Fluor Limited — wiodący globalny wykonawca w formule EPCM z dogłębną fachową wiedzą w przemyśle węglowodorów — zwrócił się do GEA, aby dostarczyła zestaw systemów chłodzenia dla dwóch wielkich azjatyckich projektów. GEA została zatrudniona przez Tengizchevroil, spółkę joint venture utworzoną przez Chevron, ExxonMobil, KazMunayGas oraz LukArco. Wyzwaniem było dostarczenie systemów chłodzenia na potrzeby projektu spółki Tengizchevroil pod nazwą Future Growth Project - Wellhead Pressure Management Project („Projekt przyszłego rozwoju — projekt zarządzenia ciśnieniem eksploatacyjnym głowicy odwiertu. Niezawodność, bezpieczny dostęp, łatwość montażu i wysoka wydajność były celami, których osiągnięcia wymagano od GEA. 

Stawianie czoła wyzwaniu

Chillery przemysłowe są rutynowo używane w zastosowaniach związanych z ropą naftową i gazem, aby zapewnić kontrolowane warunki chłodzenia produktów, maszyn i procesów generujących ciepło. Systemy schładzania chłodzą obieg wodnego roztworu glikolu, który z kolei chłodzi napędy o zmiennej prędkości obrotowej (ASD) silników sprężarek.

Aby sprostać temu wyzwaniu, GEA wyprodukowała pięć agregatów chłodniczych składających się z trzech różnych konstrukcji:

  • Chillera 3GP ASD dostarcza czynnik chłodniczy, który chłodzi chłodziwo w postaci wodnego roztworu glikolu do temperatury 40°C lub niższej, aby schłodzić cztery napędy ASD sprężarki na kwaśny gaz mokry. Składają się one z jednego ASD sprężarki 3GP pierwszego stopnia oraz szeregu trzech ASD sprężarki 3GP drugiego stopnia. Jeden szereg systemu chłodzenia 3GP ASD pracuje przy 100% mocy, obejmując czynne i znajdujące się w gotowości sprężarki chillera oraz chłodnice oleju smarowego.
  • Agregat wody chłodzącej ASD wytwarza chłodziwo w postaci wodnego roztworu glikolu o niskiej temperaturze dla napędów ASD sprężarki iniekcyjnej 3GI. Są dwa szeregi systemu chłodzenia ASD i z reguły jeden chiller zasila dwie sprężarki, choć każdy z szeregów jest zaprojektowany tak, aby pomieścić cały przepływ wodnego roztworu glikolu do chłodzenia czterech szeregów ASD.
  • Chiller PBF ASD jest również zaprojektowany tak, aby dostarczać czynnik chłodniczy do chłodzenia chłodziwa w postaci wodnego roztworu glikolu do temperatury 40°C lub niższej, tym razem dla napędów ASD sprężarki PBF. Są dwa szeregi systemu chłodzenia ASD i z reguły jeden chiller zasila dwie sprężarki, choć każdy z szeregów jest zaprojektowany tak, aby pomieścić cały przepływ wodnego roztworu glikolu do chłodzenia czterech szeregów ASD.

Dostawa od GEA

Umiejscowienie chillerów oraz względy środowiskowe miały kluczowe znaczenie dla projektu agregatów GEA. Chillery zaprojektowano również tak, aby zmaksymalizować montaż wstępny, uważnie uwzględniając wymiary modułu i środowisko montażu. Ponadto ważnym wymogiem było rozmieszczenie. GEA odniosła sukces, tworząc rozwiązanie, które zapewnia bezpieczny dostęp w obszarach chillerów i wokół nich, tak aby pracownicy klienta i wykonawcy projektu mogli realizować prace w sposób łatwy i skuteczny. 

To zaledwie jeden z wielu przykładów kreatywności i elastyczności GEA w spełnianiu konkretnych i złożonych wymagań klientów.

Wstecz