Od końca 2013 roku lager jasny Miller Lite jest produkowany w browarze Cervecería Hondureña. Spółka GEA Brewery Systems przeprowadziła modernizację techniczną zakładu w San Pedro Sula (Honduras).

Miller Lite Proces

Jedyny browar w Hondurasie, Cervecería Hondureña, założono w 1935 roku po fuzji Compañía Industrial Ceibeña (rok zał. 1915) i Cervecería Unión (1928 rok).

Browar jest w stanie wyprodukować do 1,5 mln hektolitrów piwa i posiada udział rynkowy sięgający 95 %. W 2001 roku stał się częścią drugiej największej grupy piwowarskiej na świecie, SABMiller.

Szczególnym wyzwaniem dla GEA podczas tego projektu było zastosowanie niemal w pełni zautomatyzowanego procesu w ręcznie obsługiwanej piwnicy. Zakres kontraktu obejmował prace projektowe, komponenty (zawory, pompy, oprzyrządowanie, wyposażenie elektryczne), zarządzanie pracami elektryczno-mechanicznymi na miejscu, oprogramowanie i rozruch.

Spółka GEA Brewery Systems przejęła całość zarządzania projektem zaangażowanych firm, tj. Cervecería Hondureña, GEA Westfalia Separator oraz Pentair. Doskonała współpraca stron stanowiła klucz do bardzo pomyślnej realizacji projektu.

Najnowocześniejsza technologia w obszarze produkcji w niskiej temperaturze

Miller Lite Napełnianie

Aby spełnić wymagania techniczne koncepcji Miller Lite, należało dokonać pewnych modyfikacji w istniejącym procesie fermentacji i piwnicy leżakowej. Istniejąca instalacja rurowa została wyposażona w pewną liczbę paneli kolanek rurowych, aby umożliwić niezbędne przekierowywanie do określonego procesu warzenia piwa Miller Lite.

Ponadto zamontowano cztery moduły dawkowania, w tym jeden dla chmielu Tetra. Dodatkowo do procesu włączono wirówkę, chłodnicę piwa oraz filtr cząstek stałych.

Wydajność sprzętu do odgazowywania wody w San Pedro Sula nie była wystarczająca do produkcji piwa Miller Lite. Z tego powodu do istniejącego systemu podłączono nowy zbiornik do odgazowywania wody za pomocą sieci dystrybucyjnej z zaworami GEA o podwójnym uszczelnieniu i pompami.

W całym procesie stosowany jest wrażliwy sprzęt pomiarowy. Produkt jest bardzo wrażliwy na tlen, więc ważne było, aby uniknąć poboru tlenu.

Technologia sterowania procesem od specjalistów
Kolejnym czynnikiem kluczowym dla sukcesu była automatyzacja procesu. Proces produkcji piwa Miller Lite wymagał zmian w istniejącym przebiegu procesów warzelniczych. Dotyczyło to fermentacji i piwnicy leżakowej, łącznie z systemem czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP), systemem odgazowywania wody, aż po filtr obejmujący CIP filtratu. Zwłaszcza jeżeli chodzi o instalację systemu filtracji, wymagane było całe doświadczenie, elastyczność i indywidualność specjalistów GEA od automatyzacji. W obszarze fermentowni zainstalowano i uruchomiono pierwszy komputer operatora, ponieważ wcześniej istniał tylko panel sterowania dla systemu czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP).

Po zaledwie czterech miesiącach montażu, rozruchu i produkcji, pierwsza partia piwa Miller Lite była gotowa do butelkowania. Dwóch specjalistów SABMiller z USA przybyło do browaru w San Pedro Sula w celu wypróbowania i zatwierdzenia pierwszej partii piwa Miller Lite. Wszyscy z niecierpliwością czekali na werdykt ekspertów. Ich oświadczenie miało zadecydować, czy piwo zostanie rozlane do butelek, czy też poddane utylizacji. Wszyscy odetchnęli z ulgą, gdy padły słowa „To jest wspaniałe!”.

Wstecz