GEA z sukcesem dostarczyła pierwsze moduły pojemnika

Platforma na wodach Alaski ze zmodernizowanym systemem wody ściekowej

GEA dostarczyła pierwszą zmodernizowaną instalację dla przemysłu naftowego i gazowego wyposażoną w dwa moduły wirówek do uzdatniania wody ściekowej. Przy odwiertach ropy woda ściekowa zbiera się na platformach w dużych ilościach i jest zbierana do dużych zbiorników wraz z innymi występującymi ściekami. Zgodnie z uchwałą MEPC.107(49) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ta skażona woda nie może zostać odprowadzona do oceanu, zanim zostanie odpowiednio oczyszczona i odolejona.

Moduły wirówek zapewniają oszczędność czasu i pieniędzy

Usuwanie wody ściekowej na lądzie wiąże się z wysokimi kosztami i nakładami czasu, zatem odpowiednie uzdatnianie w drodze oddzielania jest konieczne już na platformie wiertniczej. Z tego powodu, aby korzystać z platform wiertniczych na wodach Alaski, wymagana była modernizacja instalacji do uzdatniania wody ściekowej, która gwarantuje zawartość oleju resztkowego w wodzie ściekowej poniżej 5 ppm. W tym celu GEA zaprojektowała instalację z wysokowydajnym dekanterem do ekstrakcji frakcji stałej, jak również separator do usuwania oleju resztkowego. Czymś szczególnym jest tutaj koncepcja modernizacji: Obydwie wirówki wraz ze sprzętem peryferyjnym zostały dostarczone w jednym pojemniku i każda była gotowa do pracy. Wymagane orurowanie połączeniowe pomiędzy zbiornikami także wchodziło w zakres dostawy. Po montażu linii zasilającej przez klienta moduły mogą zostać uruchomione bezpośrednio na pokładzie, na tak zwanej zasadzie „podłącz i używaj!”. Możliwość modernizacji przekonała klienta nie tylko za sprawą nieskomplikowanej obsługi, ale także dzięki ogromnej korzyści kosztowej i czasowej.

Ponadto gwarancja niższej zawartości oleju resztkowego poprawiła stawkę czarterową dla statku wiertniczego — z tego powodu zmodernizowana instalacja spłaci się w krótkim czasie.

Wstecz