Pokonują błękitny bezkres, aby wiercić w dnie morza: dzięki statkom wiertniczym głębokość kilku tysięcy metrów nie stanowi przeszkody. Na pokładzie „Pacific Scirocco” znajduje się półhermetyczna sprężarka GEA HG7, która tworzy przyjemny klimat dla dwustuosobowej załogi.

Sprężarka GEA używana na statku wiertniczym „Pacific Scirocco”

Statki wiertnicze to morskie jednostki pływające, najczęściej używane do szukania nowych źródeł ropy lub gazu na głębokich wodach albo wykorzystywane do odwiertów o charakterze naukowym.

Statki służą jako mobilne stacje wiertnicze i pozwalają prowadzić odwierty w miejscach, w których nie można postawić platform morskich.

Wiercenie na oceanach wymaga najwyższej koncentracji! Dlatego na pokładzie jednostki „Pacific Scirocco”, długiego na 228 metrów (748 stóp) i szerokiego na 42 metry (137 stóp) statku wiertniczego firmy Pacific Drilling S.A, nic nie pozostawia się przypadkowi.

Na pokładzie tego statku znajduje się półhermetyczna sprężarka GEA HG7, która tworzy przyjemny klimat dla dwustuosobowej załogi. W ten sposób zapewniona jest odpowiednia klimatyzacja w pomieszczeniach roboczych i wspólnych.

Statek wiertniczy może pracować na wodach o głębokości prawie 3700 metrów (12 000 stóp) i prowadzić odwierty na głębokość do 12 000 metrów (40 000) stóp.

Ten wybudowany w 2011 roku statek pływa pod liberyjską banderą, a jego maksymalna prędkość w czasie tranzytu wynosi 11,5 węzła.

Obecnie statek pływa na wodach Nigerii. Ponieważ panuje tam bardzo gorący klimat, klimatyzacja jest olbrzymią zaletą.

Wstecz