GEA opracowała kilka metod przetwarzania płuczki wiertniczej i wody na pomostach platform i statków wiertniczych; obejmują one proste połączenie dekantera i separatora, instalację zbiornika zgarniacza powierzchniowego na etapie wyższego rzędu, a także odzyskiwanie cennego minerału ciężkiego – barytu. Wszystkie trzy metody już wykazały swoją wartość w trudnym środowisku roboczym platform wiertniczych.

Połączenie dekantera i separatora

Platformy wiertnicze i statki wiertnicze stawiają szczególne wymagania w zakresie przetwarzania wody zęzowej i płuczki wiertniczej. Platformy i statki z reguły dzielą się na dwie części. Ogólnie rzecz biorąc niezbędne jest uzdatnianie wody, która jest równoznaczna wodzie zęzowej na zwykłych statkach, i może zostać uzdatniona odpowiednimi metodami. Wypróbowane separatory wody zęzowej z GEA doskonale nadają się do tego celu; są obecnie stosowane w setkach zastosowań na wszelkiego rodzaju statkach.

Wyzwanie spotykane na pomostach wiertniczych jest jednak nieco inne. Proces wymiany rur wiertniczych wytwarza na pokładzie duże ilości płuczki wiertniczej z bardzo wysoką zawartością frakcji stałej. Woda ściekowa stanowi poważne wyzwanie w zakresie przetwarzania. Skład wody ściekowej znacznie się różni. Zwykłe systemy do przetwarzania wody zęzowej nie nadają się do tego celu. W tym przypadku dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie połączenia dekantera na etapie poprzedzającym, który usuwa grubą frakcję stałą oraz separatora na etapie następczym. Oczywiste jest, że cały system musi być zaprojektowany zgodnie z zasadami ochrony przeciwwybuchowej ATEX. To połączenie dekantera z separatorem już wykazało swoją wartość. Wymagana przez Konwencję MARPOL ilość oleju w wodzie poniżej 15 ppm jest uzyskiwana w sposób stały i niezawodny. Firmy wiertnicze w przeszłości już wielokrotnie stosowały tę technologię GEA do budowy nowych platform i statków wiertniczych lub modernizacji wyposażenia.

Zbiornik zgarniacza powierzchniowego na etapie poprzedzającym

Doświadczenie zdobyte dzięki łączonemu systemowi dekantera/separatora zostało wykorzystane przez GEA wspólnie z firmami wiertniczymi i stoczniami do dalszego rozwoju i ulepszenia systemu odwadniania dla pomostów wiertniczych. Zastosowanie zbiornika zgarniacza powierzchniowego na etapie poprzedzającym było dobrym rozwiązaniem do wstępnego oddzielania bardzo dużych cząstek, takich jak kamienie i puszki po napojach oraz pływającej frakcji stałej.

Dodatkowe odzyskiwanie barytu dzięki wirówce rozdzielającej

Ciężki minerał baryt (siarczan baru) o minimalnej gęstości właściwej 4,20 g/cm3 wymaga specjalnej obróbki. Stosunkowo drogi baryt dodaje się do płuczki wiertniczej w celu jej zagęszczenia. Ten rzadki i wartościowy minerał musiałby zostać zutylizowany razem z wysuszoną płuczką wiertniczą, gdyby nie został wytrącony. Jednakże jest na to zbyt cenny. Aby odzyskiwać baryt do ponownego użycia jako dodatek do płuczki wiertniczej, GEA opracowała możliwość zainstalowania specjalnej wirówki rozdzielającej przed wirówką separacyjną. Wirówka ta usuwa jedynie bardzo ciężkie ciała stałe z płuczki. Urządzenie GEA rigMaster CF 4000 z nowej generacji dekanterów ecoforce służy do tego zastosowania — dzięki nieodłącznym korzyściom takim jak solidna praca i maksymalna dyspozycyjność, wysoka przepustowość, doskonała skuteczność oddzielania i niski pobór energii. Oddzielanie barytu jest także aktualnie stosowane przez kilka firm wiertniczych.

Wstecz